Forskningsinstitutet

Forskningsinstitutet

 

Forskningsinstitutet för fysik (HIP) är ett gemensamt forskningsinstitut för Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Villmanstrands tekniska universitet och Tammerfors tekniska universitet med nationella uppgifter. Administrativt är HIP associerat med Helsingfors universitet.

Till Forskningsinstitutets uppgifter hör forskning inom,och främjande av, grundforskning och tillämpad forskning i fysik, samt teknologiutveckling med anknytning till internationella acceleratorlaboratorier och därtill deltagande i forskarutbildningen på dessa gebit. Forskningsinstitutet ansvarar för samarbetet mellan Finland och den Europeiska kärnforskningsorganisationen CERN.

Forskningsinstitutets experimentella verksamhet vid CERN är uppdelad i tre forskningsprogram. Av dessa koncentreras CMS programmet (1) på fysikanalysen för CMS experimentet. Därtill utvecklar CMS programmet strålningshärdiga kiseldetektorer för följande fas med hög luminositet i LHC-kollidern. Forskningsprogrammet för högenergifysik (2) är koncentrerat på forskningsarbetet vid TOTEM experimentet i anslutning till CMS detektorn. Programmets CLIC-projekt utvecklar acceleratorstrukturer för den framtida lineära kollidern. Forskningsprogrammet för kärnmaterie (3) deltar i fysikanalysen av data från ALICE detektorn. Inom programmet utförs därtill forskningsarbete vid ISOLDE acceleratorn. Programmet planerar det finska bidraget till det internationella acceleratorlaboratoriet Facility for Antiproton and Ion Research FAIR, som skall byggas i Darmstadt.

Forskningsinstitutet deltar i CLOUD-experimentet vid CERN, som avser att simulera förhållandena i den övre atmosfären och att experimentellt fastställa den av högenergetisk strålning inducerade partikelbildningen i förhållanden, som motsvarar dem i den över atmosfären.

Forskningsprogrammet i teoretisk fysik utför avancerat forskningsarbete i teoretisk fysik och bidrar med teoristöd till de stora experimentella forskningsprojekten. Teknologiprogrammet stöder samarbetet mellan CERN och finsk industri och teknologiöverföring. Forskningsinstitutet för fysik samarbetar med TEKES för utvecklandet av det industriella samarbetet mellan Finland och CERN.

Forskningsinstitutet arrangerar fortbildning för lärare och lägerskolor för finska gymnasier vid CERN i samarbete med skolornas CERN-nätverk.