Fysiikan tutkimuslaitos

Tutkimuslaitos

 

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos. HIP toimii Helsingin yliopiston yhteydessä.

Fysiikan tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologiankehitystä sekä osallistua fysiikan alan tutkijakoulutukseen. Tutkimuslaitos huolehtii Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön CERNin kanssa.

Fysiikan tutkimuslaitoksen CERNissä suoritettava kokeellinen fysiikan tutkimustyö jakautuu kolmeen tutkimusohjelmaan. Näistä (1) CMS ohjelma keskittyy LHC-törmäyttimen CMS koeasemalla suoritettavaan tutkimustyöhön. Lisäksi CMS ohjelma kehittää säteilynkestäviä pii-ilmaisimia LHC-törmäyttimen seuraavaa korkean luminositeetin vaihetta varten. (2) Suurenergiafysiikan ohjelma keskittyy etusuunnan fysiikan tutkimushankkeeseen TOTEM –koeasemien ympäristössä. Lisäksi ohjelma osallistuu Fermi National Laboratoryssä suoritettavaan CDF-II kokeeseen. Ohjelman CLIC-projekti valmistautuu tulevaisuuden lineaaritörmäytinhankkeen kiihdytinrakenteiden kehittämiseen. (3) Ydinaineen ohjelma osallistuu LHC-törmäyttimen ALICE-ilmaisimen fysiikan koeohjelmaan. Lisäksi ohjelma suorittaa ydinfysiikan tutkimustyötä CERNin ISOLDE laitteistolla. Edelleen, Ydinaineen ohjelma suunnittelee Suomen osuutta Saksaan rakennettavaan ydinfysiikan kansainväliseen kiihdytinlaboratorioon Facility for Antiproton and Ion Research, FAIR.

Laitos osallistuu CERNissä tehtävään CLOUD-kokeeseen, jonka on tarkoitus simuloida yläilmakehän olosuhteita ja tutkia kokeellisesti energeettisen säteilyn vaikutusta hiukkasmuodostukseen paineeltaan ja kemialtaan yläilmakehän kaltaisissa olosuhteissa.

Teoreettisen fysiikan tutkimusohjelma suorittaa teoreettisen fysiikan eturintaman tutkimustyötä ja antaa teoriatukea suurille kokeellisille tutkimushankkeille. Teknologiaohjelman tavoitteena on tukea CERNin ja Suomen välistä teknologiayhteistyötä ja teknologian siirtoa. Fysiikan tutkimuslaitos toimii yhteistyössä TEKESin kanssa Suomen ja CERNin teollisuusyhteistyön kehittämiseksi.

Laitos järjestää opettajien täydennyskoulutustoimintaa ja lukiolaisten leirikoulutoimintaa CERNssä, yhteistyössä koulujen CERN-verkoston kanssa.