Syyskuu – Lokakuu

Korkeakouluissa järjestetään opiskelijoille infotilaisuuksia kansainvälisistä harjoittelumahdollisuuksista.

Lokakuu – Marraskuu

CERNin projekteista kerätään mahdollisia harjoittelupaikkoja. Projektipäälliköt valitsevat sopivat harjoittelupaikat, joista HIP sitten tekee esityksen korkeakouluille ja yliopistoille.

Joulukuu

Kun korkeakoulut ja yliopistot ovat hyväksyneet harjoittelupaikat, alkaa varsinainen haku. Kunkin oppilaitoksen lmoitustaululle tulee lista haettavista paikoista joulukuun loppuun mennessä.

Tammikuu

CERNin harjoittelusta kiinnostuneet opiskelijat tekevät hakemuksen harjoittelupaikkaa koskien. Hakemuskaavakkeen liitteinä on vähintään vapaamuotoinen hakemus ja englanniksi käännetty opintorekisteriote. Hakuaika päättyy tammikuun lopussa.

Helmikuu

HIP valitsee kesäharjoittelijat helmikuun puolivälissä. Harjoitteluun valituille opiskelijoille ilmoitetaan kirjeitse harjoitteluun pääsystä helmi-maaliskuun vaihteessa. Kirjeen mukana tulee myös CERN-infoa, harjoittelusopimuskaavake ja henkilötietolomake.

Maaliskuu – Huhtikuu – Toukokuu

Harjoittelijoiden ja heidän ohjaajiensa väliset keskustelut töiden sisällöstä ja tavoitteista alkavat.

Harjoittelijat aloittavat asunnon hankinnan. Asuntoa voi etsiä news-ryhmästä cern.market tai CERNin Housing Officen listoilta. Viimeistään tässä vaiheessa tulee harjoittelijoiden toimittaa verokorttinsa HIPin Kumpulan toimistoon.

Kesäkuu – Elokuu

Harjoittelu suoritetaan kesällä, ellei muuta ole harjoittelijan ja ohjaajan kesken sovittu.