Tekee perus- ja soveltavaa fysiikan tutkimusta ja kansainvälisiin kiihdytinlaitoksiin liittyvää teknologian kehitystä
Vastaa Suomen yhteistyöstä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen CERNin kanssa
Koordinoi Suomen osallistumista antiprotonien ja ionien tutkimuslaitokseen FAIRiin

TEORIA
Tutkii maailmankaikkeuden
peruslakeja
YDINAINE
Tutkii atomiytimien
fysiikkaa
  • ALICE: kuuma kvarkkiaine
  • FAIR: materian ja
    antimaterian rakenne
  • ISOLDE: ydinaineen
    olemassaolon rajat
TEKNOLOGIA
Kehittää, selvittää ja
toteuttaa
MUU TOIMINTA

ILMAISINLABORATORIO
mahdollistaa kokeet, osallistuu instrumentointiin ja teknologioiden kaupallistamiseen.