Tiedeopetuksesta kiinnostuneista suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista muodostui syksyllä 2002 kaksi yhteistyöverkostoa, jotka alkoivat hyödyntää HIP:n CERNissä järjestämää kansainvälistä tiedeopiskelua. Näin syntyneet jatkuvasti laajenevat ja kehittyvät verkostot

Valtakunnallinen CERN-tiedeopetusverkosto ja TekNatur/CERN

ovat kiinteässä yhteistyössä sekä kuntien että opetushallituksen kanssa. Suomenkielisen verkoston koordinoivana tahona toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja ruotsinkielisen Porin kaupunki.

Koulujen CERN-verkostoihin kuuluu noin 300 koulua ts. noin 75% Suomen lukioista ja noin 50 yhteistyökumppania, joita ovat mm. korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, opettajankoulutusyksiköt ja Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry. Verkostojen lukiolaisten kansainvälinen tiedeopiskelu muodostuu opinnoista CERNissä sekä lukion fysiikan kurssista Aine ja säteily ja sen jatkokurssista tai muusta aiheeseen liittyvästä syventävästä kurssista omassa koulussa tai yhteistyökoulujen yhteisinä opintoina. Lisäksi Valtakunnallinen CERN-tiedeopetusverkosto tarjoaa täydennyskoulutusta yläkoulun ja lukion fysiikan opettajille ja tutustumiskäyntejä koulujen rehtoreille ja opinnonohjaajille.

Vierailu fysiikan laitoksille Kumpulaan

Onko (lukiolais)ryhmäsi lähdössä vierailulle esimerkiksi CERNiin tai Fermilabiin? Jos haluatte valmistautua matkaan hyvin, tulkaa vierailulle fysiikan laitoksille (Fysiikan osasto ja Fysiikan tutkimuslaitos) Kumpulaan!

Ota yhteyttä e-lomakkeen avulla.