HIP Blog

  • HIP ja Higgsin bosoniHIP ja Higgsin bosoni
    Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP) perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. HIP perustettiin v. 1996 yhdistämällä Helsingin yliopiston Suurenergiafysiikan tutkimuslaitos (SEFT) ja Teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos (TFT) sekä Teknillisen korkeakoulun Hiukkasfysiikan teknologian… Read more » Read more »
  • Näkemyksiä inflaatiotutkimuksesta
    Maailmankaikkeuden rakenne on kehittynyt hyvin pienistä alkuhäiriöistä, eli tihentymistä ja harventumista aineen jakaumassa. Painovoiman vaikutuksesta tihentymät kasvoivat vetämällä ympäröivää ainetta puoleensa, ja näin muodostui vähitellen verkkomaista suuremman mittakaavan rakennetta. Muutaman… Read more » Read more »
  • The Curious Journey of a Robotics Engineer to the Most Exciting Research Facility on This Planet.The Curious Journey of a Robotics Engineer to the Most Exciting Research Facility on This Planet.
    How far can we keep splitting them? Would there be a moment in history that we find the “Atomos” which is truly “indivisible”? What would it mean? Would it be… Read more » Read more »
WordPress RSS Feed Retriever by Theme Mason