The Helsinki Institute of Physics (HIP) is a physics research institute that is operated jointly by the University of Helsinki, Aalto University, the University of Jyväskylä, the Lappeenranta-Lahti University of Technology, and the Tampere University, with the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) as a fixed-term interim member since 2018.

 • Ydinreaktiokokeita tekemässä
  by Tuomas Grahn on June 3, 2024

  Uraani-238 ytimet törmäävät berylliumkohtioon 238 GeV[1] kokonaisliike-energialla, joka saadaan aikaan FAIR-laboratorion SIS18 rengasmaisella hiukkaskiihdyttimellä. Tämä tarkoittaa noin 88 prosenttia valonnopeudesta, eli uraaniydin ehtisi […]

 • COSINUS – Valmistautuminen pimeän aineen etsintään
  by Matti Heikinheimo on May 6, 2024

  Konekäännetty (ChatGPT) alkuperäisestä julkaisusta. Aiemmassa blogikirjoituksessa esittelin pimeän aineen perusteita ja suoran havainnoinnin kokeita, jotka pyrkivät havaitsemaan pimeän aineen hiukkasten vuorovaikutuksen tavallisten atomien […]

 • COSINUS – Getting ready to search for dark matter
  by Matti Heikinheimo on May 6, 2024

  There is also a Finnish version available (machine translated, ChatGPT). In an earlier blog post (in Finnish) I introduced the basics of dark matter and the direct detection experiments that are looking for signals… The post COSINUS – Getting […]