Topological superconductivity may boost new building blocks for quantum computers

“Researchers from Aalto University and Tampere University have observed compelling evidence on novel quantum phase of matter. This phase, known as topological superconductivity, supports exotic Majorana particles that may revolutionize future technologies. The discovery was published in Nature.”

More information here (in English):

Topological superconductivity may boost new building blocks for quantum computers | Tampere universities (tuni.fi)

Topologinen suprajohtavuus voi tarjota uusia rakennuspalikoita kvanttitietokoneisiin

“Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijoiden yhteistyöprojektissa on saatu vakuuttavaa näyttöä uudenlaisesta aineen olomuodosta, topologisesta suprajohtavuudesta. Topologisilla suprajohteilla ja niiden sisältämillä Majorana-hiukkasilla voi olla keskeinen rooli tulevaisuuden kvanttitietokoneissa. Tutkimus julkaistiin arvovaltaisessa Nature-tiedelehdessä.”

Lisätietoa täältä (suomeksi):

Topologinen suprajohtavuus voi tarjota uusia rakennuspalikoita kvanttitietokoneisiin | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Posted in Highlights.