HIP NEWS, 11 February 2019

HIP NEWS, 11 February 2019

 

DEPARTMENT OF PHYSICS / HIP JOINT COLLOQUIA / SEMINARS

Tuesday 12 February 2019 at 10.15 in A315

Ulf Gran (Gothenburg)

Dynamical symmetry enhancement near black hole horizons

 

More information on http://www.hip.fifi/seminars/

 

DEPARTMENT OF PHYSICS / HIP JOINT COLLOQUIA / SEMINARS

Thursday 14 February 2019 at 10.15 in A315

Jugoslav Stahov (Tuzla)

The single energy partial wave analysis of scattering data with analyticity constraints

 

More information on http://www.hip.fifi/seminars/

 

EIROFORUM SCHOOL ON INSTRUMENTATION, 13-17 MAY 2019

The 6th EIROforum School on Instrumentation (ESI 2019) will take place from 13-17 May 2019 and will be hosted by ESA. The school sessions will be held on the ESTEC site in Noordwijk, The Netherlands.

 

ESI, organised by the EIROforum – the top 8 European intergovernmental research organizations: CERN, EUROfusion, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL, XFEL – Instrumentation Working Group, aims at teaching basic principles of instrumentation to young researchers, scientists and engineers. The highlight topic of ESI 2019 is Artificial Intelligence with a project day focus on Technology transfer.

For more information: https://www.eiroforum.org/esi2019

 

Mini-workshop on Basics of X-ray Absorption Spectroscopy data analysis

The X-ray Laboratory and Ion Exchange Group of the Department of Chemistry organize a “Basics of X-ray Absorption Spectroscopy data analysis” -miniworkshop between 12:00-16:00 on 4th March 2019 in Chemicum (Room A127) . The workshop is suitable for all interested in the use of X-ray absorption spectroscopy in their research. The registration to the workshop can be done at: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95383/lomake.html

 

The participation to the course requires a computer with Demeter program installed. Demeter is a freeware program for processing and analyzing X-ray Absorption Spectroscopy data and it can be downloaded from https://bruceravel.github.io/demeter/.

 

Further information from Prof. Simo Huotari (simo.huotari@helsinki.fi) or Dr. Risto Koivula (risto.koivula@helsinki.fi)

 

Climate-KIC summer school 2019 is now open for applications

University of Helsinki will be hosting an international climate entrepreneurship course in collaboration with Aalto University in August 2019.

This is a great opportunity to internationalize, find new contacts, learn entrepreneurship and working life skills, and have fun! Please find more below and apply!

University of Helsinki students can get credits for example via “ATM303 Project course in atmospheric sciences”: https://courses.helsinki.fi/en/atm303

 

https://journey.climate-kic.org/index.php

Twitter @PetriAllekotte @AaltoClimate

Twitter @LRiuttanen @INAR_fin

 

FIRI 2019 RESEARCH INFRASTRUCTURE CALL

Please notice that the University of Helsinki internal deadline for the Academy of Finland FIRI 2019 research infrastructure call is earlier than previous years: Deadline for the preliminary proposals is Monday, February 18, 2019.

Take into account in your planning that there will not be a FIRI funding call next year, in 2020.

More on https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_windowLabel=contentviewer&contentId=HY379051&lang=en&_pageLabel=content_view

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

(In Finnish) Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla. Vuonna 2019 apurahoja jaetaan tieteelliseen tutkimukseen seuraavissa kategorioissa: E. Bio- ja ympäristötieteet, F. Matematiikka, fysiikka ja kemia

Hakuaika alkaa 15. tammikuuta ja päättyy 15. helmikuuta.

https://www.oskaroflund.fi/?lang=fi

 

(In Finnish) Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on olemassa Jyväskylän yliopistossa ja sen erillislaitoksissa työskentelevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tukemista varten. Apurahojen myöntämisen lisäksi toimimme linkkinä tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä järjestämällä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia tukemillemme tutkijoille omistamiemme toimitilojen vuokralaisten kanssa.

Apurahojen hakukausi on 1.2.–28.2.2019.

https://www.eans.fi/fi/67/hae-apurahaa

 

(In Finnish) Emil Aaltosen säätiö

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat.

Apurahoja voivat hakea ainoastaan yksittäiset tutkijat. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään.

Hakuaika on vuosittain 15.1.-15.2.

https://emilaaltonen.fi/

 

(På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Katariina Sulander e-post: katariina.sulander@nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

 

Call for proposals for UH three-year research grants (2020-2022) is now open

The University of Helsinki allocates yearly some of its funds to support research. This year €2.55 million will be reserved for three-year research grants. The funding decision will be made by the rector based on the Research Council’s proposal.

The grants for three-year research projects are intended for promising researchers of the University of Helsinki. The funding is aimed at supporting future research leaders who are beginning to conduct independent research and are establishing a research group at the University of Helsinki.

The application period is from 24 January 2019 to 14 February 2019 at 3:00 p.m.

More information and application instructions are available in Research Services Flamma. https://flamma.helsinki.fi/fi/HY371407

 

 

 

 

KUMPULA WELLBEING GROUP’S WIKI PAGES

The Kumpula Physics Work Wellbeing group developed wiki pages gathering e.g., information for new employees, and links to the most important information on Flamma. Please visit the pages and link to your bookmarks! https://wiki.helsinki.fi/display/WellBeing/Home+of+WellBeing

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Weekly Newsflash.