HIP NEWS, 11 March  2019

 

HIP NEWS, 11 March  2019

 

DEPARTMENT OF PHYSICS / HIP JOINT COLLOQUIA / SEMINARS

Tuesday 12 March 2019 at 10.15 in A315

Matteo Baggioli (Madrid)

Holographic viscoelastic phases of matter: from fluids to solids and more

 

More information on http://www.hip.fifi/seminars/

 

 

COSMO SEMINAR

Wednesday 13 March 2019 at 14.25 in A315

Cyril Pitrou (IAP)

Precision big bang nucleosynthesis with improved Helium-4 predictions

 

More information on http://research.hip.fi/hwp/cosmology/?page_id=206

 

THE HYY POP UP EVENT IN KUMPULA

Thursday 14 March 2019 at 10-15, Lobby of Physicum

Members of HYY’s Board and HYY’s specialists will be on call providing guidance every day from Monday to Thursday on each of the University of Helsinki’s campuses in turn. HYY POP UPs will have themed tables related to subsistence, wellbeing, study affairs, elections, committees and organisations. In addition to this, you will be able to get yourself brand-new HYY overall badges, HYY products and prizes!

#ResearchMatters (#Siksitiede)

More information in Flamma https://flamma.helsinki.fi/en/HY379212

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

 

(På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Katariina Sulander e-post: katariina.sulander@nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

Sigrid Jusélius Foundation / Fellowship and Senior Fellowship

Promoting Finnish and international medical research.

Fellowship grants are designed for postdoctoral researchers taking part in medical research projects abroad (1–2 years). Fellowship grants cannot be awarded to researchers who already work abroad.

Senior Fellowship grants are designed for senior researchers wishing to take part in medical research projects abroad (6–12 months).

The spring 2019 application period runs from 15 March until 16 April.

 

Jenny and Antti Wihuri foundation

The Jenny and Antti Wihuri Foundation is a non-profit cultural foundation that supports activities of a broad spectrum.

The Foundation fulfills its purpose by distributing grants and prizes in the fields of science, art and other societal activity.

Application periods starts 6.5 and application deadline is 31.5.

https://wihurinrahasto.fi/?lang=en

 

Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Apurahat väitöskirjatyöhön

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2019.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Post doc -apurahat

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2019.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

ACADEMY OF FINLAND TO OPEN SIX CALLS WITHIN ACADEMY PROGRAMMES

The Academy of Finland’s April 2019 call will include six calls implemented under the Academy Programmes funding scheme. Four of the calls involve new Academy Programmes, while two calls are supplements to existing programmes.

The calls will open on Tuesday, 2 April. The deadline for applications is Wednesday, 24 April 2019 at 16.15 local Finnish time.

The Academy will organise a webinar about the programme calls on 21 March at 13.00–15.00. The webinar link will be posted on www.aka.fi and the programmes’ websites.

More information https://www.aka.fi/en/about-us/media/press-releases/2019/academy-of-finland-to-open-six-calls-within-academy-programmes/

 

 

KUMPULA: THE BACHELOR’S PROGRAMME IN SCIENCE INFO EVENT

Monday 18 March 2019 at 12.00-14.00 in A129, Chemicum

The first fully English language bachelor’s programme will start at Kumpula campus in autumn 2019.

At the info event you will hear about the programme structure, the study tracks and the possibilities to continue to master’s programmes. The programme leader and board members will be present to answer the questions.

Programme website can be found here: https://www.helsinki.fi/en/programmes/bachelor/science.

 

HULIB NEWS: MAKE GOOD USE OF OXFORD UNIVERSITY PRESS E-BOOKS NOW

All Oxford Scholarship Online e-books are available to the students and staff of the University until 31st March 2019.

The most popular books will be acquired permanently to the library’s collection in the spring 2019. (Further information on the acquisition model ->)

You can send feedback by e-mail: e-library@helsinki.fi

https://blogs.helsinki.fi/librarynews/2019/01/23/make-good-use-of-oxford-university-press-e-books-now/?lang=en

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Weekly Newsflash.