HIP NEWS, 25 May 2020  

 

HIP NEWS, 25 May 2020  

 

 

HIP ANNUAL REPORT

The HIP annual report 2019 is available on the https://www.hip.fi/wp-content/uploads/2020/05/HIP-Annual-Report-2019.pdf .

 

HIP SEMINAR VIA ZOOM

Tuesday 26 May 2020 at 10.15
Niels Schlusser (Darmstadt)

Jet momentum broadening from the lattice

 

Join Zoom Meeting https://helsinki.zoom.us/j/68661085589

More details on https://www.hip.fi/seminars/

 

Tuesday 2 June 2020 at 10.15 using Zoom
Jere Remes (Helsinki)

V-QCD and neutron stars

 

Join Zoom Meeting https://helsinki.zoom.us/j/68661085589

More details on https://www.hip.fi/seminars/

 

Call for Papers: Lahti Science Day 17.11.2020

Lahti Science Day is a free and open science event for the general public. The themes of the Lahti Science Day are well-being, environment, vibrant region and appeal from design.

 

Deadline for abstracts and session proposals is 13th of September 2020. You may write your abstract and do your presentation in English or in Finnish. Submit your abstract using this form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/105319/lomake.html

 

Lahti Science Day https://www.lab.fi/fi/lahden-tiedepaiva-2020/english

More details on flamma https://flamma.helsinki.fi/en/group/ajankohtaista/news/-/uutinen/abstraktipyynto-lahden-tiedepaiva-17112020/11684710

 

 

(In Finnish) Utelias mieli -podcast

Mistä tieteenalasi kysymyksestä pitäisi puhua enemmän? Utelias mieli on yleistajuinen tiedepodcast kaikille maailmaan uteliaasti suhtautuville.

Kuuntele ja tilaa #UteliasMieli-podcast:

 

 

Research to Business funding call for autumn 2020 is now open!

Helsinki Innovation Services (HIS) provides support for the applicants and organises in August 2020 a training program, that acts as a preparatory process for the application.

Applications from all fields and campuses are welcome. Learn more and register for the training program latest 7.6.2020: Busi­ness Fin­land’s Research to Busi­ness fund­ing (former TUTL) is open for ap­plic­a­tions.

More details on flamma https://flamma.helsinki.fi/en/group/ajankohtaista/news/-/uutinen/syksyn-2020-research-to-business–haku-on-avoinna/11295185

 

Iris.ai: workshops and COVID-19 Open Research Dataset

All workshops and webinars are free of charge for UH researchers and students. Helsinki University Library provides premium level access to Iris.ai.

 

Workshops (basic)

Discover Iris.ai – an artificial intelligence that takes your research question or paper and helps you to discover other research like it, across any discipline:

  • A basic Iris.ai Workshops for Science Enthusiasts, Researchers & Students second Thursday of every month starting at April, sign up here.

 

Iris.ai vs COVID-19: a free offer to researchers and citizen scientists during the pandemic

More details on https://iris.ai/announcements/irisai-vs-covid19/

 

More details on flamma https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/irisai–workshopit–pandemiatutkimuksen-webinaari-74-seka-covid-19-open-reserach-dataset/10715439

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio[at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

Jenny and Antti Wihuri foundation

The Jenny and Antti Wihuri Foundation is a Finnish non-profit organization that supports hundreds of projects in the areas of research, art and societal activities every year. Grants for science are primarily awarded for doctoral studies, post-doctoral research, homing-grant for independent research after post-doctoral research and research groups.

Application period starts 3.5 and application deadline is 31.5.

https://wihurinrahasto.fi/grants/apurahahaku-2020/?lang=en

 

(In Finnish) Tiedonjulkistamisen apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina. Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Hakuaika on 01.05.2020 – 29.05.2020.

www.tjnk.fi/apurahat

 

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Apurahat väitöskirjatyöhön

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta. Tohtoriopintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot, joskin muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuskeskus tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua. Apuraha on kaksivuotinen, ja sen maksaminen aloitetaan vuonna 2021.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2020.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Post doc -apurahat

Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta myös ulkomailla tapahtuvaan post doc – tutkimustyöhön. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2020.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

Posted in Weekly Newsflash.