HIP NEWS, 1 February 2021  

HIP NEWS, 1 February 2021  

SEMINAR

Tuesday 2 February 2021 at 10.15 with Zoom

Umut Gürsoy (Utrecht U.)

“Hydrodynamics and holography of spin currents”

Join Zoom Meeting

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 2 February 2021 at 15:15

Anne Spiering (Trinity College, Dublin):

“Integrability and chaos in N=4 SYM from the anomalous dimension spectrum”

Join Zoom Meeting

Cosmo seminar

Wednesday 3 February 2021 at 14:15

Alexey Koshelev (UBI, Covilha)

“Analytic Infinite Derivative (AID) gravity theories”

Join Zoom Meeting

Materials Physics zoominar

Friday 5 February 2021 at 14:15

Amina Djurabekova (University of Helsinki)

“Is the accessory subunit LYRM6 of Complex I just an accessory?”

Join Zoom Meeting

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 9 February 2021 at  15:15

Ofer Aharony (Weizmann)

“A derivation of AdS/CFT for vector models”

Join Zoom Meeting

SEMINAR

Tuesday 16 February 2021 at 10.15 with Zoom

Jukka Maalampi (Jyväskylä)

“The strange history of Runar Gåsström, a Finnish-American-Soviet Physicist”

Join Zoom Meeting

Abstract submission – now open: Nordic Physics Days 2021, 4-6 August, Uppsala, Sweden

The conference is organized by the National Physical Societies in the Nordic countries and hosted by the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University. It will be held in Uppsala, at the University Main Building, 4-6 August 2021.

Important dates

December 2020: Abstract submission – now open!

End of March: Registration opens

14 April 2021: Deadline for abstract submission

2 June 2021: Deadline for Early bird registration

The organizing committee reserve the right to change to a digital conference if needed, however the dates will remain the same.

More information and the abstract submission form on https://www.nordicphysicsdays2021.se/

(IN FINNISH) Kulpakammiofysiikasta Higgsin bosoniin –kirja ladattavissa

Jorma Tuominiemen vuonna 2018 kovakantisena julkaistu kirja Kuplakammiofysiikasta Higgsin bosoniin: suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan viisi ensimmäistä vuosikymmentä on ladattavissa pdf-formaatissa HIP:n verkkosivuilla: https://www.hip.fi/about-us/,

suora linkki tiedostoon (33,5 MB) https://www.hip.fi/wp-content/uploads/2021/01/JT_Kuplakammiofys_180dpi_140121.pdf

Who is good at popularizing science? Nominate your candidate by 4th February!

Suggestions for the recipient of the J.V. Snellman Public Information Award 2021 are invited from the University community. The award is presented annually for outstanding efforts to disseminate scholarly knowledge.

More details on https://flamma.helsinki.fi/s/m918p

TUTORIAL COURSE ON GEANT4 SIMULATIONS FOR MOEDAL

Every Tuesday and Thursday on January 2021 at 19:00 -21:00 CET.

The focus of the course will be on MoEDAL topics, discussing detector construction and modelling, tracking and scoring, and implementation of new physics models, but the topics might be useful for everyone starting with Geant4. Registration for the training can be found in https://indico.cern.ch/event/978530/ .

The application round  is open: The University of Helsinki Funds

The University of Helsinki Funds offers grants and scholarships only to students and researchers of the University of Helsinki (the only exception is The Cooperative Teaching and Research Fund).

All available grant and scholarship options can be found on the electronic application system Aava.

Applications and recommendations are also submitted through the system.

The application round was from January 12 till February 4, 2021. References must be submitted by 12th of February, 3 PM.

If you have questions regarding the grants and scholarships, please contact studentinfo [at ] helsinki.fi. If you encounter technical difficulties, contact aava-admin [at] helsinki.fi.

More details on https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scholarships-and-grants

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

The Finnish Society of Science and Letters  / Suomen Tiedeseura

The Finnish Society of Sciences and Letters supports research in natural sciences, biosciences, humanities and the social sciences. The Sohlberg delegation supports postgraduate research within the geosciences (incl. geography) about the natural conditions in Finland and the Nordic countries. Grants are awarded for for conference trips, fieldtrips and purchase of programs (not purchase of equipment).

The next grant application period is 1.1-1.2.2021.

http://scientiarum.fi/fin/apurahat/

(In Finnish) Pirkanmaan apurahat

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 Suomen aikaa.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Rahoitamme suuriakin taiteen ja tieteen hakemuksia, kunhan työsuunnitelma on kiinnostava ja hankkeen budjetti mitoitettu realistisesti.

https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat

(In Finnish) Keski-Suomen apurahat

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Keski-Suomen rahasto rahoittaa työskentely- ja kuluapurahoin tieteellistä ja taiteellista työskentelyä, lasten ja nuorten kulttuuria sekä kulttuuriperintöön (kotiseututyö) liittyviä hankkeita. Lisäksi rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita. Pelit ovat toista vuotta mukana omana hakualanaan.

https://skr.fi/rahastot/keski-suomen-rahasto/keski-suomen-apurahat

(In Finnish) Etelä-Karjalan apurahat

Etelä-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Etelä-Karjalan rahasto jakaa apurahoja eteläkarjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

https://skr.fi/rahastot/etela-karjalan-rahasto/etela-karjalan-apurahat

(In Finnish) Emil Aaltosen säätiö

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat.

Projektiapuraha: Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.

Hakuaika: 15.1.-15.2.2021

https://emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/

(In Finnish) Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Vuonna 2021 apurahoja jaetaan tieteelliseen tutkimukseen seuraavissa kategorioissa: E. Bio- ja ympäristötieteet, F. Matematiikka, fysiikka ja kemia

Hakuaika alkaa 15. tammikuuta ja päättyy 15. helmikuuta.

https://www.oskaroflund.fi/andamal-och-allmanna-instruktione?lang=fi

(In Finnish) Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on olemassa Jyväskylän yliopistossa ja sen erillislaitoksissa työskentelevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tukemista varten. Apurahojen myöntämisen lisäksi toimimme linkkinä tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä järjestämällä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia tukemillemme tutkijoille omistamiemme toimitilojen vuokralaisten kanssa.

Apurahojen hakukausi on 1.-28.2.2021.

https://www.eans.fi/fi/67/hae-apurahaa

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Virve Valkama  e-post: virve.valkama(at)nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

Posted in Weekly Newsflash.