HIP NEWS, 26 April 2021  

HIP NEWS, 26 April 2021  

 

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 27 April 2021 at 15.15

Matthew Buican (Queen Mary, U. of London)

“aXb=c in 2+1D TQFT”

 

COSMOLOGY SEMINAR

Wednesday 28 April 2021 at 14.15

Susana Cebrián (Zaragoza U.)

“Dark matter annual modulation results from 3 years exposure of the ANAIS-112 experiment”

 

ATMOSPHERIC MATHEMATICS SEMINAR

Wednesday 28 April 2021 at 15.15, 14:15 Rome-Warsaw-Stockholm

Dariusz Chruściński (Nicolaus Copernicus University)

“On the universal constraints for relaxation rates for quantum dynamical semigroup”

 

Astrophysics seminar

Friday 30 April 2021 at 10.15

Johannes Markkanen (Max Planck Institute, Germany)

“TBA”

 

Open science spring conference 2021: the price of openness

Tuesday 4 May 2021 at 9.00 – Wednesday 5 May 2021 at 16.00

The change towards openness in science and research has a price. This refers to money as well as structural changes and fundamental changes in the ways we communicate, process research output, teach and study.

Participation: Online

Organiser: Coordination of Open Science, University of Oulu

#avataantiedekevät21

https://avointiede.fi/en/events/open-science-spring-conference-2021-price-openness

 

Save the Date: COSMO’21 Conference, August 2–6, 2021

The 24th International Conference on Particle Physics and Cosmology (COSMO’21) conference series will take place August 2–6, 2021 at the University of Illinois and online.

 

The conference will feature the latest developments in in particle cosmology and particle astrophysics, including for example Dark matter, CMB, Particle astrophysics and neutrinos, Ongoing and upcoming cosmological experiments.

More details on https://caps.ncsa.illinois.edu/conferences/cosmo21/

 

Abstract submission – now open: Nordic Physics Days 2021, 4-6 August, Uppsala, Sweden

The conference is organized by the National Physical Societies in the Nordic countries and hosted by the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University. It will be held in Uppsala, at the University Main Building, 4-6 August 2021.

 

Call for abstracts is extended until May 14.

 

Topics for the Nordic Physics days 2021 and the online abstract submission system for Nordic Physics Days 2021 can be found from this link https://www.nordicphysicsdays2021.se/abstracts/

 

The organizing committee reserve the right to change to a digital conference if needed, however the dates will remain the same.

More details on https://www.nordicphysicsdays2021.se/

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

Jenny and Antti Wihuri foundation

The Jenny and Antti Wihuri Foundation is a non-profit cultural foundation that supports activities of a broad spectrum.

The Foundation fulfills its purpose by distributing grants and prizes in the fields of science, art and other societal activity.

Application period starts 2.5 and application deadline is 31.5.

https://wihurinrahasto.fi/?lang=en

 

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Apurahat väitöskirjatyöhön

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2021.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Post doc -apurahat

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2021.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

(In Finnish) Tiedonjulkistamisen apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina. Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Hakuaika on 01.05.2021 – 31.05.2021 klo 16.00.

www.tjnk.fi/apurahat

 

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 

(In Finnish) Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2021

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia.

Tulevaisuuden tekijät -ohjelman on suunnattu ensisijaisesti teknologia-alojen pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme monialaisia, tieteellisesti kovatasoisia tutkimusavauksia.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaku: 15.2.-31.5.2021. Ideahaku päättyy 31.5.2021.

https://techfinland100.fi/tulevaisuuden-tekijat-ohjelma-2021/

 

 

 

 

 

Posted in Weekly Newsflash.