HIP NEWS, 17 May 2021  

 

HIP NEWS, 17 May 2021  

 

HIP SEMINAR

Tuesday 18 May 2021 at 10:15 with Zoom

Hans-Werner Hammer (Darmstadt)

”Un-nuclear Physics”

 

HIP SEMINAR

Tuesday 25 May 2021 at 11:15 Note time!

Mitesh Patel (Imperial College)

“B-anomalies at LHCb”

 

HIP SEMINAR

Tuesday 8 June 2021 at 10:15

Kenneth Österberg (Helsinki)

“Observation of odderon exchange from proton-proton and proton-antiproton elastic scattering at TeV scale”

 

ATMOSPHERIC MATHEMATICS SEMINAR

Joint seminar with AtMath & Bio-Math

Tuesday 18 May 2021 at 10

Eugenia Franco (University of Helsinki)

“Self-similar solutions to coagulation equations with a source”

 

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 18 May 2021 at 15.15

Finn Larsen (University of Michigan)

“Entropy of Black Holes in AdS”

 

Cosmology seminar

Wednesday 19 May 2021 at 16:15 (N.B. UNUSUAL TIME!)

James M. Cline (McGill U.)

“A little theory of everything”

 

ATMOSPHERIC MATHEMATICS SEMINAR

Wednesday 19 May 2021 at 15:15 Helsinki, 14:15 Rome-Paris-Stockholm

Francesco Borra (University of Rome)

“Optimal collision avoidance in swarms of active Brownian particles”

 

Astrophysics seminar

Friday 21 May 2021 at  10.15

David Korda (University of Helsinki)

”Helioseismic inversions for plasma flows”

 

HIP ANNUAL REPORT

The HIP annual report 2020 is available in a pdf-form:

https://www.hip.fi/wp-content/uploads/2021/04/HIP_Annual_Report_2020.pdf

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

Jenny and Antti Wihuri foundation

The Jenny and Antti Wihuri Foundation is a non-profit cultural foundation that supports activities of a broad spectrum.

The Foundation fulfills its purpose by distributing grants and prizes in the fields of science, art and other societal activity.

Application period starts 2.5 and application deadline is 31.5.

https://wihurinrahasto.fi/?lang=en

 

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Apurahat väitöskirjatyöhön

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2021.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Post doc -apurahat

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2021.

Lisätietoja http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

(In Finnish) Tiedonjulkistamisen apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina. Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Hakuaika on 01.05.2021 – 31.05.2021 klo 16.00.

www.tjnk.fi/apurahat

 

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 

(In Finnish) Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2021

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia.

Tulevaisuuden tekijät -ohjelman on suunnattu ensisijaisesti teknologia-alojen pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme monialaisia, tieteellisesti kovatasoisia tutkimusavauksia.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaku: 15.2.-31.5.2021. Ideahaku päättyy 31.5.2021.

https://techfinland100.fi/tulevaisuuden-tekijat-ohjelma-2021/

Posted in Weekly Newsflash.