HIP NEWS, 11 March 2024

HIP NEWS, 11 March 2024

 

NEW HIP BLOG

In the latest HIP Blog post Tomas Lindén writes about HIP’s new dCache disk storage which started operation last year. The raw total size of the system installed in CSC premises in Kajaani is a whopping 6 760 Terabytes.

Read more on https://blog.hip.fi/the-hip-new-dcache-disk-storage/

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 12 March 2024 at 10:15 in A315

Juska Pekkanen (CERN)

“FCC project and ALLEGRO detector concept”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

MATHEMATICAL-PHYSICS SEMINAR

Wednesday 20 March 2024 at 14:15 in C124

Janne Junnila (University of Helsinki)

“Noise-like properties and information content of imaginary chaos”

Abstract: https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-03/abs-20240320.txt

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/mathematical-physics/seminars-and-workshops

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Matti Lassas (matti.lassas [at] helsinki.fi ).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 

(På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Virve Valkama  e-post: virve.valkama(at)nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

PoDoCo spring application round

PoDoCo helps Finnish companies to improve their competitiveness in the global markets and employ young PhD’s in the private sector.

PoDoCo spring application round is open from March 1 to April 15, 2024.

https://www.podoco.fi/

 

(In Finnish) Suomen tietokirjailijat ry / Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry julistaa maaliskuussa haettavaksi apurahoja luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

  • Puolivuotisapuraha luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn
  • Apuraha esikoistietokirjan kirjoittamiseen
  • Apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen
  • Apuraha tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana.

Hakuaika: 1.3.2024- 28.3.2024 klo 16.00.

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/kevaan-apurahat.html

 

The Sigrid Jusélius Foundation: Visiting professor (3–12 months)

Application period 01.11.–30.11.2024 at 23:59.

The Visiting professor -grant is targeted for foreign senior medical researchers (“visiting professors”) to enable working in a Finnish research institution.

https://www.sigridjuselius.fi/en/apurahat/visiting-professor-3-12-months/

 

The Sigrid Jusélius Foundation: Fellowship (1–2 years)

Application period 15.03.–15.04.2024 at 23:59.

Fellowship grants are designed for postdoctoral researchers taking part in medical research projects abroad (1–2 years). Fellowship grants cannot be awarded to researchers who already work abroad. Sigrid Jusélius Fellowship-grant holders are expected to return to Finland after their grant period.

https://www.sigridjuselius.fi/en/apurahat/fellowship-1-2-years/

 

The Sigrid Jusélius Foundation: Senior Fellowship (6–12 months)

Application period 15.03.–15.04.2024 at 23:59.

Senior Fellowship grants are designed for senior researchers wishing to take part in medical research projects abroad (6–12 months).

https://www.sigridjuselius.fi/en/apurahat/senior-fellowship-6-12-months/

 

Posted in Weekly Newsflash.