HIP NEWS, 24 February 2020  

 

HIP NEWS, 24 February 2020  

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 25 February 2020 at 10.15 in A315

Alexander Krikun (Nordita)

Non-metallic ground states from holography: features and observables.

 

Tuesday 25 February 2020 at 14.15 in D114

Arnaud Ferrari (Uppsala) Note time and place!

Higgs boson pair production at the LHC: experimental overview

 

More details on http://www.hip.fifi/seminars/

 

 

Physics Days IN KUOPIO

The 54th Physics Days will be organized 17-19 March 2020 in Kuopio by University of Eastern Finland

The conference is organized by the Finnish Physical Society and Department of Applied Physics, University of Eastern Finland.

 

Online registration is open until 28 February 2020.

In case of any questions related to Physics Days 2020, please contact: physicsdays2020@uef.fi

http://www.uef.fi/fi/web/physicsdays2020/home

 

 

Nordic Physics Days in Uppsala

The abstract submission to the Nordic Physics Days conference in Uppsala, Sweden, on August 19-12 is now open.

The deadline to submit abstracts is 20 March 2020.

 

More information and the abstract submission form on https://www.nordicphysicsdays2020.se/

 

Specific information for those working in large experimental collaborations:

It has been confirmed by ATLAS and CMS speaker committees that this conference is classified as regional, meaning that individual ATLAS and CMS members are free to submit abstracts themselves. The conference organizers will inform the committees of the selected speakers and abstracts.

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio@helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on olemassa Jyväskylän yliopistossa ja sen erillislaitoksissa työskentelevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tukemista varten. Apurahojen myöntämisen lisäksi toimimme linkkinä tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä järjestämällä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia tukemillemme tutkijoille omistamiemme toimitilojen vuokralaisten kanssa.

Apurahojen hakukausi on 1.2. – 29.2.2020.

https://www.eans.fi/fi/67/hae-apurahaa

 

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Katariina Sulander e-post: katariina.sulander@nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

 

Posted in Weekly Newsflash.