HIP NEWS, 17 February 2020  

HIP NEWS, 17 February 2020  

 

HIP SEMINAR

Tuesday 18 February 2020 at 10.15 in A315

Diana Rojas-Ciofalo (Southampton)

Dark CP-Violation in the Three Higgs Doublet Model

 

Thursday 20 February 2020 at 10.15 in A315

Shinsuke Kawai (Sungkyunkwan University, Suwon, Korea)

eV-scale sterile neutrinos from an extra dimension

 

More details on http://www.hip.fifi/seminars/

 

Outreach event in Think Corner: “Meet particle physics”/”Kohtaa hiukkasfysiikka”

Wed 19.02.2020, 17:00-19:00 in Think Corner (Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki)

 

“Meet particle Physics” is an open event for all, part of the International Particle Physics Meeting in Helsinki.

During the event, we will hear three short speeches on particle physics, and there will also be an opportunity to chat with particle physics researchers attending the meeting. The main language of the event is English.

 

Event speakers:

Paula Eerola, Vice-Rector, University of Helsinki and Professor of particle physics

Simon Plätzer, Senior Researcher, University of Vienna

Mikko Voutilainen, Assistant Professor, University of Helsinki

 

Please find the program on this web-side https://indico.cern.ch/event/864506/page/19672-outreach-event-in-think-corner

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio@helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on olemassa Jyväskylän yliopistossa ja sen erillislaitoksissa työskentelevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tukemista varten. Apurahojen myöntämisen lisäksi toimimme linkkinä tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä järjestämällä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia tukemillemme tutkijoille omistamiemme toimitilojen vuokralaisten kanssa.

Apurahojen hakukausi on 1.2. – 29.2.2020.

https://www.eans.fi/fi/67/hae-apurahaa

 

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Katariina Sulander e-post: katariina.sulander@nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

 

Posted in Weekly Newsflash.