HIP NEWS, 18 January 2021  

HIP NEWS, 18 January 2021  

 

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 19 January 2021 at 15:15 via Zoom

Simon Caron-Huot (McGill)

“Causality and effective field theories”

 

Join Zoom Meeting

 

ATMOSPHERIC MATHEMATICS SEMINAR

Wednesday 20 January 2021 at 15 Helsinki 14 Rome-Paris-Aahrus via Zoom

Alberto Imparato  (Aarhus University)

“Quantum thermodynamically consistent local master equations”

 

Join Zoom Meeting

 

SEMINAR

Tuesday 16 February 2021 at 10.15 with Zoom

Jukka Maalampi (Jyväskylä)

“The strange history of Runar Gåsström, a Finnish-American-Soviet Physicist”

 

Join Zoom Meeting

 

TUTORIAL COURSE ON GEANT4 SIMULATIONS FOR MOEDAL

Every Tuesday and Thursday on January 2021 at 19:00 -21:00 CET.

 

The focus of the course will be on MoEDAL topics, discussing detector construction and modelling, tracking and scoring, and implementation of new physics models, but the topics might be useful for everyone starting with Geant4. Registration for the training can be found in https://indico.cern.ch/event/978530/ .

 

Registration is open: Primordial Black Holes confront GW data

Monday 8 February  2021 – Friday 12 February 2021 on Zoom

This workshop will be remotely on Zoom on Feb 8-12, 2021 and will bring together experts on GW sources and modelling, PBH formation and evolution, and cosmology, to discuss how the PBH scenario confronts current and future GW data.

Deadline of the registration: 31 January 2021

Support: This event is supported by the ERC project DarkGRA “​Unveiling the dark universe with gravitational waves” (ERC-2017-StG 757480) and by the Amaldi Research Center.

More details on https://agenda.infn.it/event/23799/

 

Third conference of the Nordic Network for Diversity in Physics NORNDiP

Thursday 29 January 2021 at 10.00 – 17.30 Europe/Stockholm via Zoom

 

Invited speakers:

Angela Saini, Science journalist, author of the book “Superior: The Return of Race Science”, 2019 (https://www.angelasaini.co.uk/)

Ilona Riipinen, Physicist, professor of atmospheric sciences at Stockholm University (https://www.aces.su.se/staff/ilona-riipinen/)

 

The conference is a one day online meeting. Registration is obligatory in order to get the link to the conference  Zoom.

More info and link to registration: https://indico.cern.ch/event/979804/overview .

 

UniBuddy is there for arriving international academics also during COVID-19

The UniBuddy program supporting international academics and staff arriving in Finland operates also during these exceptional times. New UniBuddies are always needed.

 

The registration e-forms for Unibuddy can be found on flamma.

 

Who is good at popularizing science? Nominate your candidate by 4th February!

Suggestions for the recipient of the J.V. Snellman Public Information Award 2021 are invited from the University community. The award is presented annually for outstanding efforts to disseminate scholarly knowledge.

More details on https://flamma.helsinki.fi/s/m918p

 

(In Finnish) Utelias mieli -podcast

Mistä tieteenalasi kysymyksestä pitäisi puhua enemmän? Utelias mieli on yleistajuinen tiedepodcast kaikille maailmaan uteliaasti suhtautuville.

Kuuntele ja tilaa #UteliasMieli-podcast.

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

The Post Doc Pool’s Spring Call from 15 Dec 2020 until 31 Jan 2021

The Post Doc Pool’s Spring Application Round will be open from 15 Dec 2020 until 31 January 2021.

https://postdocpooli.fi/en/

 

The Finnish Society of Science and Letters  / Suomen Tiedeseura

The Finnish Society of Sciences and Letters supports research in natural sciences, biosciences, humanities and the social sciences. The Sohlberg delegation supports postgraduate research within the geosciences (incl. geography) about the natural conditions in Finland and the Nordic countries. Grants are awarded for for conference trips, fieldtrips and purchase of programs (not purchase of equipment).

The next grant application period is 1.1-1.2.2021.

http://scientiarum.fi/fin/apurahat/

 

(In Finnish) KAUTE-säätiö

Apurahoja voidaan myöntää Suomen kansalaisille tai pysyvästi Suomessa oleskeleville tutkijoille sekä kotimaisille yhteisöille tai työryhmille. Hakijalta edellytetään yleensä kauppatieteellistä tai teknistieteellistä perustutkintoa tai toimimista näillä tieteenaloilla.

Apurahahaku: 1.1.-31.1.2021.

https://kaute.fi/apurahat/apurahanhakijalle/

 

(In Finnish) Pirkanmaan apurahat

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 Suomen aikaa.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Rahoitamme suuriakin taiteen ja tieteen hakemuksia, kunhan työsuunnitelma on kiinnostava ja hankkeen budjetti mitoitettu realistisesti.

https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat

 

(In Finnish) Keski-Suomen apurahat

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Keski-Suomen rahasto rahoittaa työskentely- ja kuluapurahoin tieteellistä ja taiteellista työskentelyä, lasten ja nuorten kulttuuria sekä kulttuuriperintöön (kotiseututyö) liittyviä hankkeita. Lisäksi rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita. Pelit ovat toista vuotta mukana omana hakualanaan.

https://skr.fi/rahastot/keski-suomen-rahasto/keski-suomen-apurahat

 

(In Finnish) Etelä-Karjalan apurahat

Etelä-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Etelä-Karjalan rahasto jakaa apurahoja eteläkarjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

https://skr.fi/rahastot/etela-karjalan-rahasto/etela-karjalan-apurahat

 

(In Finnish) Emil Aaltosen säätiö

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat.

Projektiapuraha: Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.

Hakuaika: 15.1.-15.2.2021

https://emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/

 

(In Finnish) Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Vuonna 2021 apurahoja jaetaan tieteelliseen tutkimukseen seuraavissa kategorioissa: E. Bio- ja ympäristötieteet, F. Matematiikka, fysiikka ja kemia

Hakuaika alkaa 15. tammikuuta ja päättyy 15. helmikuuta.

https://www.oskaroflund.fi/andamal-och-allmanna-instruktione?lang=fi

Posted in Weekly Newsflash.