HIP NEWS, 22 February 2021  

HIP NEWS, 22 February 2021  

 

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 23 February 2021 at 15.15

Robert Myers (Perimeter)

“Quantum Extremal Islands Made”

 

Join Zoom Meeting

 

COSMO SEMINAR

Wednesday 24 February at 12:15 (N.B. UNUSUAL TIME)

Kazunori Kohri (Tokyo U., IPMU and KEK, Tsukuba)

“Formations of primordial black holes in the early matter-dominated Universe”

 

Join Zoom Meeting

 

 

Save the date:25th March 2021 at 13-15, Webinar “What it takes: Open your research data”

University of Helsinki Data support organizes this research data opening webinar.

 

The University of Helsinki aims to open research methods, results as well as data as much as possible for the research community and society (see UH’s research data policy). Moreover, making research data open and available is currently required by many research funders.

 

Follow the facebook-event or Twitter #datarepo2021 for the latest news and updates.

https://www.helsinki.fi/en/news/helsinki-university-library/what-it-takes-open-your-research-data

 

 

(IN FINNISH) Kulpakammiofysiikasta Higgsin bosoniin –kirja ladattavissa

Jorma Tuominiemen vuonna 2018 kovakantisena julkaistu kirja Kuplakammiofysiikasta Higgsin bosoniin: suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan viisi ensimmäistä vuosikymmentä on ladattavissa pdf-formaatissa HIP:n verkkosivuilla: https://www.hip.fi/about-us/,

suora linkki tiedostoon (33,5 MB) https://www.hip.fi/wp-content/uploads/2021/01/JT_Kuplakammiofys_180dpi_140121.pdf

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

(In Finnish) Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on olemassa Jyväskylän yliopistossa ja sen erillislaitoksissa työskentelevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tukemista varten. Apurahojen myöntämisen lisäksi toimimme linkkinä tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä järjestämällä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia tukemillemme tutkijoille omistamiemme toimitilojen vuokralaisten kanssa.

Apurahojen hakukausi on 1.-28.2.2021.

https://www.eans.fi/fi/67/hae-apurahaa

 

The Sakari Alhopuro Foundation

The Foundation awards grants to researchers who have completed a doctorate in medicine or the natural sciences as a means of providing them with the opportunity to continue to pursue high-level research. Researchers can apply for projectgrants, personal research work grants or both at the same time.

The application period opens on 1 February and ends on 28 February 2021.

https://www.sakarialhopuronsaatio.fi/en/whats-new/media-releases/the-2021-application-period-for-grants-from-the-sakari-alhopuro-foundation-is-1-28-february-2021.html

 

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Virve Valkama  e-post: virve.valkama [at] nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

(In Finnish) Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendiohjelma on nyt haussa kanditason opintoihin lukuvuodelle 2021-22

  • vaihto-opintoihin
  • free mover-opintoihin
  • tutkinto-opintoihin (opintojen ensimmäiselle vuodelle)

Hae ohjelmaan 6.4.2021 klo 10:00 mennessä.

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/9JXEb

 

Fulbright Finland Undergraduate Grant

The Fulbright Finland Undergraduate Grants are meant for bachelor-level studies in an accredited university in the U.S. for the academic year 2021-22.

 

The Fulbright Finland Undergraduate Grant

  • For one semester/academic year
  • Exchange studies
  • Free mover studies
  • Degree studies (for the first year)

Deadline for applications is on April 6, 2021 at 10:00 (Finnish time).

https://www.fulbright.fi/grants-undergraduate-studies/fulbright-finland-undergraduate-grant

 

Posted in Weekly Newsflash.