HIP NEWS, 15 February 2021  

HIP NEWS, 15 February 2021  

HIP SEMINAR

Tuesday 16 February 2021 at 10.15 with Zoom

Jukka Maalampi (Jyväskylä)

“The strange history of Runar Gåsström, a Finnish-American-Soviet Physicist”

Join Zoom Meeting

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 16 February 2021 at 15.15

Mao Zeng (ETH)

“New results for gravitational binary dynamics from scattering amplitudes”

Join Zoom Meeting

COSMO SEMINAR

Wednesday 17 February 2021 at 12.15 (NOTE. UNSUAL TIME)

Yuto Minami (Osaka U., Res. Ctr. Nucl. Phys.)

“Search for parity-violating physics in the polarisation of the cosmic microwave background, so called “Cosmic Birefringence”

Join Zoom Meeting

ATMOSPHERIC MATHEMATICS SEMINAR

Wednesday 17 February 2021 at 15:15 Helsinki, 14:15 Stockholm-Rome-Lyon

Erik Aurell (KTH — Royal Institute of Technology)

“Hawking radiation and the quantum marginal problem”

Join Zoom Meeting

 

ASTROPHYSICS SEMINAR

Wednesday 19 February 2021 at 10.15

Eric MacLennan (University of Helsinki)

“The Thermal and Dynamical History of (3200) Phaethon and (155140) 2005 UD”

Join Zoom Meeting

NORDIC HET SEMINAR

Tuesday 23 February 2021 at 15.15

Robert Myers (Perimeter)

“Quantum Extremal Islands Made”

Join Zoom Meeting

Kumpula Physics Colloquium online, Friday 19.02.2021

The first Kumpula Physics Colloquium of the Spring series will take place on Friday 19.02.2021 at 14:15 on the University Zoom meeting.

Our speaker is Otso Ovaskainen, who is the Professor of mathematical and statistical ecology at the University of Jyväskylä, starting from the beginning of this year. He has previously worked at the University of Helsinki since 2009. He is the leader of the LIFEPLAN project, funded by an ERC Synergy grant, which aims at mapping global biodiversity, and was granted an Academy Professor position in 2021. His work focuses on ecological research, using mathematical and statistical methods to understand better the dynamics of ecosystem. The title of his talk is A planetary inventory of life – a new synthesis built on big data combined with novel statistical methods. The talk will last about 30 minutes, after which there will be time for questions.

For more information, please visit: http://blogs.helsinki.fi/physics-colloquium/

The Physics Days 2021, March 24-26, 2021 organized by the University of Jyväskylä, Finland!

We warmly welcome you to the Physics Days 2021 arranged as an ONLINE MEETING. The Physics Days 2021, or in finnish Fysiikan päivät 2021, is organized by the Finnish Physical Society and the Department of Physics, University of Jyväskylä. This traditional conference series aims to gather all friends of physics to nurture collaboration and discussion, as well as present the recent developments of various research fields including all system sizes.

Participation to the conference is FREE, but registration is required.

Abstract submission is OPEN and  the deadline is extended to 14.2.2021.

More details on https://www.jyu.fi/en/congress/physicsdays2021

(IN FINNISH) Kulpakammiofysiikasta Higgsin bosoniin –kirja ladattavissa

Jorma Tuominiemen vuonna 2018 kovakantisena julkaistu kirja Kuplakammiofysiikasta Higgsin bosoniin: suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan viisi ensimmäistä vuosikymmentä on ladattavissa pdf-formaatissa HIP:n verkkosivuilla: https://www.hip.fi/about-us/,

suora linkki tiedostoon (33,5 MB) https://www.hip.fi/wp-content/uploads/2021/01/JT_Kuplakammiofys_180dpi_140121.pdf

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

(In Finnish) Emil Aaltosen säätiö

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat.

Projektiapuraha: Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.

Hakuaika: 15.1.-15.2.2021

https://emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/

(In Finnish) Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Vuonna 2021 apurahoja jaetaan tieteelliseen tutkimukseen seuraavissa kategorioissa: E. Bio- ja ympäristötieteet, F. Matematiikka, fysiikka ja kemia

Hakuaika alkaa 15. tammikuuta ja päättyy 15. helmikuuta.

https://www.oskaroflund.fi/andamal-och-allmanna-instruktione?lang=fi

(In Finnish) Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on olemassa Jyväskylän yliopistossa ja sen erillislaitoksissa työskentelevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tukemista varten. Apurahojen myöntämisen lisäksi toimimme linkkinä tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä järjestämällä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia tukemillemme tutkijoille omistamiemme toimitilojen vuokralaisten kanssa.

Apurahojen hakukausi on 1.-28.2.2021.

https://www.eans.fi/fi/67/hae-apurahaa

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Virve Valkama  e-post: virve.valkama [at] nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

(In Finnish) Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendiohjelma on nyt haussa kanditason opintoihin lukuvuodelle 2021-22

  • vaihto-opintoihin
  • free mover-opintoihin
  • tutkinto-opintoihin (opintojen ensimmäiselle vuodelle)

Hae ohjelmaan 6.4.2021 klo 10:00 mennessä.

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/9JXEb

Fulbright Finland Undergraduate Grant

The Fulbright Finland Undergraduate Grants are meant for bachelor-level studies in an accredited university in the U.S. for the academic year 2021-22.

The Fulbright Finland Undergraduate Grant

  • For one semester/academic year
  • Exchange studies
  • Free mover studies
  • Degree studies (for the first year)

Deadline for applications is on April 6, 2021 at 10:00 (Finnish time).

https://www.fulbright.fi/grants-undergraduate-studies/fulbright-finland-undergraduate-grant

Posted in Weekly Newsflash.