HIP NEWS, 15 March 2021  

 

HIP NEWS, 15 March 2021  

 

 

DOCTORAL DEFENCE

Jennifer Ott, M.Sc. will defend her doctoral thesis “Application of atomic layer deposited thin films to silicon detectors”, at Aalto University School of Electrical Engineering, on Friday, March 19, at 12 o’clock noon. Dr. Kevin Lauer (CiS Institute for Microsensors, Germany) will act as the opponent, and Prof. Hele Savin as the custos. Link to the online defense via Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/68423621703. Link to the thesis webpage: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102718.

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 16 March 2021 at 10.15 with Zoom

Watse Sybesma (Iceland U.)

“Evaporation and the price of curiosity”

Nordic HET seminar

Tuesday 16 March 2021 at 15.15

Ashoke Sen (HRI, Allahabad)

“D-instanton amplitudes in string theory”

 

Cosmology Seminar

Wednesday 17 March 2021 at 14.15

Yann Gouttenoire (Tel Aviv U.)

“String Fragmentation in Supercooled Confinement and implications for Dark Matter”

 

ATMOSPHERIC MATHEMATICS SEMINAR

Wednesday 17 March 2021 at 15 via Zoom

Antoine Tilloy (Max Planck Institute of Quantum Optics)

“Variational method in relativistic quantum field theory”

 

Astrophysics seminar

Friday 19 March 2021 at 10:15

Mikko Tuomi (University of Helsinki)

”Planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood – The spectacular abundance of small planets orbiting M dwarfs based on radial velocity surveys”

 

Materials Physics zoominar

Friday 19 March 2021 at 14.15

Teemu Mäkelä (University of Helsinki)

“AI Eye: Neural Networks in Medical Imaging”

 

Physics Days 2021 One Physics – All Sizes

March 24-26, 2021 at the University of Jyväskylä  – Registration deadline extended

www.jyu.fi/physicsdays2021

To ensure everyone’s safety within the current COVID-19 situation, Physics Days 2021 conference will be organized. Registration deadline is extended to 19.3.2021.

This traditional conference series aims to gather all friends of physics to nurture collaboration and discussion, as well as present the recent developments of various research fields including all system sizes.

The Physics Days 2021, or in finnish Fysiikan päivät 2021, is organized by the Finnish Physical Society and the Department of Physics, University of Jyväskylä.

 

A Night with the Space Nobelists

In 2021, the Finnish Physical Society will air a new series called “A Night with the Space Nobelists ”.

Is there something you would like to know about the science behind the Nobel prize, or perhaps the Nobel laureates themselves? Please use this form to send us your questions!

A more detailed schedule will be released soon.

The series is produced in collaboration with Aalto University and University of Helsinki. It is supported by Magnus Ehrnrooth foundation and The Finnish Society of Sciences and Letters.

https://www.fyysikkoseura.fi/language/en/night-with-space-nobelists/

 

(In Finnish) Vaikuttavaa tutkimusta -koulutus nuorille tutkijoille 11.5.2021

Koulutus pidetään suomeksi, ja se on tarkoitettu kaikille nuorille tutkijoille (väitöskirjatutkijoista alle 10 vuotta sitten väitelleisiin) alasta riippumatta.

Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 23. huhtikuuta. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Koulutuksen järjestävät Nuorten Tiedeakatemia (YAF) ja Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi.

https://acadsci.fi/sofi/vaikuttavaa-tutkimusta-koulutus/

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Virve Valkama  e-post: virve.valkama [at] nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

(In Finnish)  Olvi-säätiö

OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin mm. luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Keväthaku 1.1. – 31.3.

https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/

 

Sigrid Jusélius Foundation / Fellowship and Senior Fellowship

Promoting Finnish and international medical research.

Fellowship grants are designed for postdoctoral researchers taking part in medical research projects abroad (1–2 years). Fellowship grants cannot be awarded to researchers who already work abroad.

Senior Fellowship grants are designed for senior researchers wishing to take part in medical research projects abroad (6–12 months).

Fellowship (1–2 years): Application period 16.03.–16.04.2021 at 23:59.

https://sigridjuselius.fi/en/fellowship/

Senior Fellowship (6–12 months): Application period 16.03.–16.04.2021 at 23:59.

https://sigridjuselius.fi/en/senior-fellowship/

 

(In Finnish) Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendiohjelma on nyt haussa kanditason opintoihin lukuvuodelle 2021-22

  • vaihto-opintoihin
  • free mover-opintoihin
  • tutkinto-opintoihin (opintojen ensimmäiselle vuodelle)

Hae ohjelmaan 6.4.2021 klo 10:00 mennessä.

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/9JXEb

 

Fulbright Finland Undergraduate Grant

The Fulbright Finland Undergraduate Grants are meant for bachelor-level studies in an accredited university in the U.S. for the academic year 2021-22.

 

The Fulbright Finland Undergraduate Grant

  • For one semester/academic year
  • Exchange studies
  • Free mover studies
  • Degree studies (for the first year)

Deadline for applications is on April 6, 2021 at 10:00 (Finnish time).

https://www.fulbright.fi/grants-undergraduate-studies/fulbright-finland-undergraduate-grant

 

 

 

 

 

 

Posted in Weekly Newsflash.