HIP NEWS, 8 March 2021  

HIP NEWS, 8 March 2021  

 

 

NEW HIP Blog post (IN FINNISH)

In the HIP Blog Matti Heikinheimo writes about the search of dark matter and the COSINUS experiment:

https://blog.hip.fi/pimeaa-ainetta-etsimassa/

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 9 March 2021 at 10.15

Eoin Ó Colgáin (CQUEST & Sogang U.)

“Comments on H0”

 

Nordic HET seminar

Tuesday 9 March 2021 at 15.15

Gabriel Wong (Fudan University)

“Generalized entropy in topological string theory”

 

Cosmology seminar

Wednesday 10 March at 15:15 (N.B. UNUSUAL TIME)

Suddhasattwa Brahma (McGill U.)

“Quantum entanglement in the sky: Predictions for inflation”

 

INAR seminar

Thursday 11th March at 14:15 via zoom

Prof. Jesse Kroll (Department of Civil and Environmental Engineering & Department of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA)

“Chamber studies of the atmospheric oxidation of reactive organic carbon”

 

Astrophysics seminar

Friday 12 March 2021 at 10.15 via zoom

Mikko Tuomi (University of Helsinki)

”TBA”

 

HIP SEMINAR

Tuesday 16 March 2021 at 10.15 with Zoom

Watse Sybesma (Iceland U.)

“Evaporation and the price of curiosity”

 

Nordic HET seminar

Tuesday 16 March 2021 at 15.15

Ashoke Sen (HRI, Allahabad)

“D-instanton amplitudes in string theory”

 

 

Webinar “What it takes: Open your research data”, 25 March 2021 at 13-15

Webinar organized by University of Helsinki Data support.

 

The University of Helsinki aims to open research methods, results as well as data as much as possible for the research community and society (see UH’s research data policy). Moreover, making research data open and available is currently required by many research funders.

 

Follow the facebook-event or Twitter #datarepo2021 for the latest news and updates.

https://www.helsinki.fi/en/news/helsinki-university-library/what-it-takes-open-your-research-data

 

Aalto University webinar “What’s New in Publishing”  March 30, 2021 at 1:00-2:30 PM, online via Zoom

Aalto University webinar is open to all interested. The topics covered are: 1. Plan S. What we know now and data availability statements 2. Overlay journals – the future of scientific publishing?

 

Instructors:  The training will be given by Dr. Antti Rousi (Information Specialist, Aalto University) and Dr. Tommi Tenkanen (Professional Grant Writer, Aalto University).

 

More info and registration: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/917f1f00-37bd-4bd7-a314-f74ed6a576ca?displayId=Fin2192148

 

(IN FINNISH) Kulpakammiofysiikasta Higgsin bosoniin –kirja ladattavissa

Jorma Tuominiemen vuonna 2018 kovakantisena julkaistu kirja Kuplakammiofysiikasta Higgsin bosoniin: suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan viisi ensimmäistä vuosikymmentä on ladattavissa pdf-formaatissa HIP:n verkkosivuilla: https://www.hip.fi/about-us/,

suora linkki tiedostoon (33,5 MB) https://www.hip.fi/wp-content/uploads/2021/01/JT_Kuplakammiofys_180dpi_140121.pdf

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.

http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund.

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Virve Valkama  e-post: virve.valkama [at] nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

(In Finnish)  Olvi-säätiö

OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin mm. luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Keväthaku 1.1. – 31.3.

https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/

Sigrid Jusélius Foundation / Fellowship and Senior Fellowship

Promoting Finnish and international medical research.

Fellowship grants are designed for postdoctoral researchers taking part in medical research projects abroad (1–2 years). Fellowship grants cannot be awarded to researchers who already work abroad.

Senior Fellowship grants are designed for senior researchers wishing to take part in medical research projects abroad (6–12 months).

Fellowship (1–2 years): Application period 16.03.–16.04.2021 at 23:59.

https://sigridjuselius.fi/en/fellowship/

Senior Fellowship (6–12 months): Application period 16.03.–16.04.2021 at 23:59.

https://sigridjuselius.fi/en/senior-fellowship/

 

(In Finnish) Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendiohjelma on nyt haussa kanditason opintoihin lukuvuodelle 2021-22

  • vaihto-opintoihin
  • free mover-opintoihin
  • tutkinto-opintoihin (opintojen ensimmäiselle vuodelle)

Hae ohjelmaan 6.4.2021 klo 10:00 mennessä.

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/9JXEb

Fulbright Finland Undergraduate Grant

The Fulbright Finland Undergraduate Grants are meant for bachelor-level studies in an accredited university in the U.S. for the academic year 2021-22.

 

The Fulbright Finland Undergraduate Grant

  • For one semester/academic year
  • Exchange studies
  • Free mover studies
  • Degree studies (for the first year)

Deadline for applications is on April 6, 2021 at 10:00 (Finnish time).

https://www.fulbright.fi/grants-undergraduate-studies/fulbright-finland-undergraduate-grant

 

Posted in Weekly Newsflash.