HIP NEWS, 9 May 2022   

HIP NEWS, 9 May 2022   

 

New HIP Blog post (in FINNISH)

Jouni Heino ja Erik Brücken kirjoittavat tämänkertaisessa HIP Blogissa kaasutäytteisten säteilynilmaisimien kehitystyöstä Fysiikan tutkimuslaitoksessa ja sen edeltäjissä.

https://blog.hip.fi/kaasutaytteisten-sateilynilmaisinten-kehitystyo-hipissa-ja-sen-edeltajissa/

 

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 10 May 2022 at 10:15 hybrid, in A315 and using Zoom

Carlos Hoyos (Oviedo)

“Effective theories and scattering in holographic models”

Abstract:  https://www.hip.fi/seminars/

 

HIP SEMINAR

Tuesday 24 May 2022 at 10:15 hybrid, in A315 and using Zoom

Miika Sarkkinen (Helsinki)

“Gravitational wave memory and its tail in cosmology”

Abstract:  https://www.hip.fi/seminars/

 

COSMOLOGY SEMINAR

Wednesday 11 May 2022 at 14.15

Daniel Carney (LBL, Berkeley)

“Dark matter searches with mechanical quantum sensors”

Abstract: https://www.hip.fi/cosmoseminars/

 

Special seminar /Astrophysics seminar

Friday 13 May 2022 at 10.15

Auni Somero (aeromon.fi ) and Pauli Pihajoki

“Life and work beyond academia”

Abstract: https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Astrophysics+seminar

 

Materials Physics Zoominar

Friday 13 May 2022 at 14.15

Kostas Sarakinos (University of Helsinki)

“MULTISCALE MATERIALS DESIGN VIA SELECTIVE SURFACTANT DEPLOYMENT”

 

 

BUSINESS FINLAND FUNDING: CO-CREATION AND CO-INNOVATION

Co-creation

  • This funding is for demonstrating the relevance of a new research idea, the demand for the theme, and further developing the idea. Co-creation can be an entry route into a co-innovation project.
  • Co-Creation funding can be applied for at all times.

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/cooperation-between-companies-and-research-organizations/co-creation

 

Co-innovation

  • Co-innovation funding is available for companies and research organizations collaborating to develop new knowledge and innovations to serve as a basis for international business activities. The participants in a joint action have a common goal and the need to do projects in collaboration with others and a plan for reaching the joint objective.
  • Funding may be applied for continuously.

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/cooperation-between-companies-and-research-organizations/co-innovation

 

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/Nt9DW

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

Jenny and Antti Wihuri foundation

Jenny and Antti Wihuri Foundation is a Finnish non-profit organization that supports hundreds of projects in the areas of research, art and societal activities every year.

Grant application period is 8.5.–31.5.2022

https://wihurinrahasto.fi/?lang=en

 

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Apurahat väitöskirjatyöhön

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

  • Apurahat väitöskirjatyöhön
  • Post doc –apurahat

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2022.

http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

(In Finnish) Tiedonjulkistamisen apurahat

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Tavoitteena on edistää tietokulttuurin monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja saatavuutta sekä uuden tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Hakuaika alkaa 1.5. klo 00:00 ja päättyy 31.5. klo 16:00.

https://tjnk.fi/fi/ajankohtaista/tiedonjulkistamisen-apurahat-2022

 

(På svenska) Informationsspridningens stipendier 2022

Med informationsspridningens stipendier understöds mångsidig och nyskapande facklitteratur och informationsspridning genom flera kanaler. Syftet är att främja informationskulturens mångformighet, livskraft och tillgång till den samt utnyttjande av ny information i samhället.

Delegationen för informationsspridning utlyser informationsspridningens stipendier 2022. Ansökningstiden börjar den 1 maj och slutar kl. 16.00 den 31 maj.

https://tjnk.fi/sv/nyheter/informationsspridningens-stipendier-2022

 

(In Finnish) Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2022

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö avaavat suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2022 ohjelmassa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimusavauksia noin 3 miljoonalla eurolla.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaku: 2.3.-31.5.2022.

https://techfinland100.fi/tulevaisuuden-tekijat-ohjelma-2022/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Weekly Newsflash.