HIP NEWS, 2 May 2023

HIP NEWS, 2 May 2023

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 2 May 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom

Nathan Sherrill (Sussex)

“Probing ultralight scalar fields with atomic clocks”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

HIP SEMINAR

Tuesday 9 May 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom

Marco Ornigotti (Tampere)

“Gauge Fields, Topology, and the Optical Response of 2D Materials”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

HIP SEMINAR

Wednesday 10 May 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom:

Christer Fröjdh (Mittuniversitetet, Sundsvall)

“Spectral X-ray detection and imaging”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

HIP SEMINAR

Thursday 29 June 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom

Christophe Royon (University of Kansas)

“TBA”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

Cosmology seminar

Wednesday 3 May 2023 at 14:15 in A315 (will be streamed in Zoom)

Till Sawala (U. Helsinki) (On-site)

“Distinct distributions of elliptical and disk galaxies across the Local Supercluster as a ΛCDM prediction”

Abstract: https://www.hip.fi/cosmoseminars/

 

Helsinki Astrophysics Seminar

Friday 5 May 2023 2023 at 10:15, Physicum D114 and via zoom

John Regan (Maynooth University)

”TBA”

Abstract: https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Astrophysics+seminar

 

 

Kumpula Physics Colloquium

The next Kumpula Physics Colloquium in the spring series will take place on Friday (05.05.2023) at 14:15 in Physicum E204.

Our speaker is Tuija Saresma, who is a senior lecturer at the Research Centre for Contemporary Culture at the University of Jyväskylä. Tuija holds the title of Docent (Adjunct/Associate Professor) in Cultural Studies and Gender Studies at the universities of Jyväskylä, Helsinki, and Eastern Finland. She has published widely on hate speech and online hate and harassment. Her recent publications include peer-reviewed articles and academic book chapters on hate speech, affective communities on the internet, right-wing populism, gendered violence online, as well as two reports on hate speech by the Finnish Government’s analysis, assessment and research activities. She was granted the Academic of the Year 2022 Prize by the Finnish Union of University Researchers and Teachers.

 

The title of her talk is Hate Speech Online – a threat to equality, participation and academic freedom”. Tuija will discuss how hate speech impact public decision-making processes and affects both individuals and society.

 

For more information, please visit: http://blogs.helsinki.fi/physics-colloquium/

 

 

DOCTORAL DEFENCES

Stefanie Kirschenmann, Dipl.-Phys. will defend the doctoral dissertation entitled “Quality Assessment of Detector Material and Prototype Detectors for Multispectral Medical Imaging, with the Focus on Cadmium Telluride and Infrared Microscopy” in the Faculty of Science, University of Helsinki, on 11 May 2023 at 12:00. The public examination will take place at the following address: Physicum, Auditorium E204, Gustaf Hällströmin katu 2.

Professor Christer Fröjdh, Mittuniversitetet, Sweden, will serve as the opponent, and Jens Erik Brücken as the custos.

Live stream https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l41

The dissertation will be published in the series HIP-Internal Report Series.

The dissertation is also available in electronic form in Helda http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8414-6

 

Shudhashil Bharthuar, M.Sc. will defend the doctoral dissertation entitled “Characterisation of Inter-pixel Termination Strategy and Radiation Hardness Studies of Position-sensitive and Timing Detectors for Future CMS Experiment” in the Faculty of Science, University of Helsinki, on 16 May 2023 at 13:00. The public examination will take place at the following address: Auditorium E204 at Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki.

Professor Daniela Bortoletto, University of Oxford, will serve as the opponent, and Kenneth Österberg as the custos.

Live stream https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l41

The dissertation will be published in the series HIP-Internal Report Series.

The dissertation is also available in electronic form in Helda http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8416-0

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 

The Finnish Cultural Foundation

In the October round of applications, it is possible to apply for a regular working and/or expenditure grant or a special purpose grant, such as Art for Everyone, Additional Million-euro Funding to Science, Science Education, DNA in Time and Space and Eminentia grants. The Application Guidelines for Grants apply to all of these. Special purpose grants also have their own detailed additional guidelines.

Application period: 10.10.–31.10.2023 until 4 pm

https://skr.fi/en/grants/october-round-applications

 

(In Finnish) Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2023

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö avaa suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2023 ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia. Painopisteenä on suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumista kestävästi rakentavat teknologiat ja palvelumallit. Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaku: 7.3.-31.5.2023. Toiselle kierrokselle valittavien tiimien sparraushaastattelut pyritään järjestämään 26. – 28.9.2023 Rahoituspäätökset tehdään marraskuussa 2023.

https://techfinland100.fi/tulevaisuuden-tekijat-ohjelma-2023/

 

Fulbright-Technology Industries of Finland Grants (Postdoc)

The Fulbright–Technology Industries of Finland Grant Program awards grants to postdoctoral researchers in the field of technology to carry out a research project in the U.S. The research should support the development of different fields of technology (electronics and electrical technology, machinery and metal technology, metallurgical industry, information technology, planning and consulting).

The program is also suitable for master or doctoral-level studies (please note a different application deadline and see more information on the program page).

The application round for the academic year 2024-25 is open. Apply by October 3!

https://www.fulbright.fi/grants-research-postdoc-and-scholar/fulbright-technology-industries-finland-grants-postdoc

 

Seeking Solutions for Global Challenges Award

This award is designed to enable Finnish professionals and postdoctoral researchers to conduct research or professional projects in any discipline on topics of current and global importance at any appropriate U.S. institution or organization.

The application round is open. Apply by October 3!

https://www.fulbright.fi/grants-research-postdoc-and-scholar/seeking-solutions-global-challenges-award

 

In Finnish) Tiedonjulkistamisen apurahat

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Tavoitteena on edistää tietokulttuurin monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja saatavuutta sekä uuden tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Hakuaika alkaa 1.5. klo 00:00 ja päättyy 31.5. klo 16:00.

https://tjnk.fi/fi/ajankohtaista/tiedonjulkistamisen-neuvottelukunta-julistaa-haettavaksi-vuoden-2023

 

(På svenska) Informationsspridningens stipendier 2023

Med informationsspridningens stipendier understöds mångsidig och nyskapande facklitteratur och informationsspridning genom flera kanaler. Syftet är att främja informationskulturens mångformighet, livskraft och tillgång till den samt utnyttjande av ny information i samhället.

Ansökningstiden börjar den 1 maj och slutar kl. 16.00 den 31 maj.

https://tjnk.fi/sv/nyheter/informationsspridningens-stipendier-2023

 

Jenny and Antti Wihuri foundation

Jenny and Antti Wihuri Foundation is a Finnish non-profit organisation operating in the fields of research, art and societal activities. Jenny ja Antti Wihuri Foundation is building basic conditions for a thriving society by enabling research, art, and societal activities. Our mission is to create chances to fulfill, encounter and experience these three areas of life.

Grants for science:

  • Doctoral thesis work
  • Post-doctoral research
  • Other research: Doctors who have received their PhD longer than five years ago can also apply funding for research.
  • Homing grant: It is possible to apply for a homing grant which is research funding for a person returning to Finland after post-doctoral research abroad.
  • Funding for research groups: Research groups can apply for part-funding of their research projects.
  • Grants for art: Grants in the fields of art are intended to create prerequisites for artistic work and for encountering and experiencing art in the society.
  • Grants for societal activities: Societal activities is all such work that builds an active and inclusive civil society.

Application period starts 7.5 and application deadline is 31.5.

https://wihurinrahasto.fi/?lang=en

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Apurahat väitöskirjatyöhön

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

  • Apurahat väitöskirjatyöhön
  • Post doc –apurahat

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2023.

http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

 

Posted in Weekly Newsflash.