HIP NEWS, 15 May 2023

HIP NEWS, 15 May 2023

HIP SEMINAR

Tuesday 16 May 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom

Juuso Österman (Helsinki)

“Feynman integrals at finite density and vanishing temperature: complex analysis and Integration-by-Parts relations”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

HIP SEMINAR

Tuesday 23 May 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom

Viljami Leino (Mainz)

“TBA”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

HIP SEMINAR

Tuesday 30 May 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom

Kimmo Kainulainen (Jyväskylä)

“The quantum early universe”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

HIP SEMINAR

Thursday 29 June 2023 at 10:15 in A315 and using Zoom

Christophe Royon (University of Kansas)

“TBA”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

Cosmology seminar

Wednesday 17 May 2023 at 14:15 in A315 (will be streamed in Zoom)

Francesco Costa (U. Southampton & Gottingen U.) (On-site)

“FIMP @ direct detection and collider experiments”

Abstract: https://www.hip.fi/cosmoseminars/

Materials/Bio Physics seminar

Friday 19 May 2023 at 14.15, Exactum (B119)

Maria Koponen

“Mechanical Modeling of Multi-coil Transducers for Brain Stimulation in High Static Magnetic Fields”

Abstract: Transcranial magnetic stimulation (TMS) combined with functional magnetic resonance imaging (fMRI) shows the effects of brain stimulation through the changes in brain metabolism, which is a promising tool for brain research and for improving the efficacy and safety of the existing TMS treatments. The biggest setback in current TMS–fMRI technology arises from the mechanical forces formed on the transducer due to the interplay of the magnetic fields from the MRI and the changing current in the coil, leading to breakage of the transducers and additional safety risks. The objective of this study was to assess and compare the mechanical stresses on multi-locus TMS (mTMS) transducers inside a high-field fMRI bore using finite element modeling, and to build and test transducer options based on the simulation results. Our results provide novel inights on the mechanical behaviour of the coils during and after the stimulation, and give suggestions for more durable TMS coil designs.

Mathematical-Physics seminar

Wednesday the 24th of May, 2023 at 14:15 in C124

Giovanna Marcelli (Aalborg University)

“Adiabatic evolution of low-temperature many-body quantum systems”

Abstract: https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2023-04/abs-20230524.txt

Open Postdoc position in nuclear fuel performance (SMR)

Uppsala University invites applications for Postdoctoral position in applied nuclear physics with focus on irradiation tests of nuclear fuel.

Please submit your application by TODAY 15 May 2023, UFV-PA 2023/1551.

For further information please see https://www.jobb.uu.se/details/?positionId=620287

DOCTORAL DEFENCES

Shudhashil Bharthuar, M.Sc. will defend the doctoral dissertation entitled “Characterisation of Inter-pixel Termination Strategy and Radiation Hardness Studies of Position-sensitive and Timing Detectors for Future CMS Experiment” in the Faculty of Science, University of Helsinki, on 16 May 2023 at 13:00. The public examination will take place at the following address: Exactum, Auditorium A111, Pietari Kalmin katu 5, Helsinki.

Professor Daniela Bortoletto, University of Oxford, will serve as the opponent, and Kenneth Österberg as the custos.

Live stream https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l9

The dissertation will be published in the series HIP-Internal Report Series.

The dissertation is also available in electronic form in Helda http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8416-0

Save the date: Open Science and Research Summer Conference 2023

Time and place: 12.6.2023 at 10:00-  13.6.2023 at 16:00, Laurea on Tikkurila campus, Zoom

The theme of the open science and research summer conference in 2023 is the future of open science.

Organisers: Laurea University of Applied Sciences and Open Science and Research Coordination.

Meetings of expert groups will be held online. The program and registration will be added to the page later.

https://avointiede.fi/en/events/open-science-and-research-summer-conference-2023

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

The Finnish Cultural Foundation

In the October round of applications, it is possible to apply for a regular working and/or expenditure grant or a special purpose grant, such as Art for Everyone, Additional Million-euro Funding to Science, Science Education, DNA in Time and Space and Eminentia grants. The Application Guidelines for Grants apply to all of these. Special purpose grants also have their own detailed additional guidelines.

Application period: 10.10.–31.10.2023 until 4 pm

https://skr.fi/en/grants/october-round-applications

(In Finnish) Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2023

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö avaa suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2023 ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia. Painopisteenä on suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumista kestävästi rakentavat teknologiat ja palvelumallit. Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaku: 7.3.-31.5.2023. Toiselle kierrokselle valittavien tiimien sparraushaastattelut pyritään järjestämään 26. – 28.9.2023 Rahoituspäätökset tehdään marraskuussa 2023.

https://techfinland100.fi/tulevaisuuden-tekijat-ohjelma-2023/

Fulbright-Technology Industries of Finland Grants (Postdoc)

The Fulbright–Technology Industries of Finland Grant Program awards grants to postdoctoral researchers in the field of technology to carry out a research project in the U.S. The research should support the development of different fields of technology (electronics and electrical technology, machinery and metal technology, metallurgical industry, information technology, planning and consulting).

The program is also suitable for master or doctoral-level studies (please note a different application deadline and see more information on the program page).

The application round for the academic year 2024-25 is open. Apply by October 3!

https://www.fulbright.fi/grants-research-postdoc-and-scholar/fulbright-technology-industries-finland-grants-postdoc

Seeking Solutions for Global Challenges Award

This award is designed to enable Finnish professionals and postdoctoral researchers to conduct research or professional projects in any discipline on topics of current and global importance at any appropriate U.S. institution or organization.

The application round is open. Apply by October 3!

https://www.fulbright.fi/grants-research-postdoc-and-scholar/seeking-solutions-global-challenges-award

In Finnish) Tiedonjulkistamisen apurahat

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Tavoitteena on edistää tietokulttuurin monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja saatavuutta sekä uuden tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Hakuaika alkaa 1.5. klo 00:00 ja päättyy 31.5. klo 16:00.

https://tjnk.fi/fi/ajankohtaista/tiedonjulkistamisen-neuvottelukunta-julistaa-haettavaksi-vuoden-2023

(På svenska) Informationsspridningens stipendier 2023

Med informationsspridningens stipendier understöds mångsidig och nyskapande facklitteratur och informationsspridning genom flera kanaler. Syftet är att främja informationskulturens mångformighet, livskraft och tillgång till den samt utnyttjande av ny information i samhället.

Ansökningstiden börjar den 1 maj och slutar kl. 16.00 den 31 maj.

https://tjnk.fi/sv/nyheter/informationsspridningens-stipendier-2023

Jenny and Antti Wihuri foundation

Jenny and Antti Wihuri Foundation is a Finnish non-profit organisation operating in the fields of research, art and societal activities. Jenny ja Antti Wihuri Foundation is building basic conditions for a thriving society by enabling research, art, and societal activities. Our mission is to create chances to fulfill, encounter and experience these three areas of life.

Grants for science:

  • Doctoral thesis work
  • Post-doctoral research
  • Other research: Doctors who have received their PhD longer than five years ago can also apply funding for research.
  • Homing grant: It is possible to apply for a homing grant which is research funding for a person returning to Finland after post-doctoral research abroad.
  • Funding for research groups: Research groups can apply for part-funding of their research projects.
  • Grants for art: Grants in the fields of art are intended to create prerequisites for artistic work and for encountering and experiencing art in the society.
  • Grants for societal activities: Societal activities is all such work that builds an active and inclusive civil society.

Application period starts 7.5 and application deadline is 31.5.

https://wihurinrahasto.fi/?lang=en

(In Finnish) Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla / Apurahat väitöskirjatyöhön

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

  • Apurahat väitöskirjatyöhön
  • Post doc –apurahat

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2023.

http://www.oskhuttusensaatio.net/ilmoitus.html

Posted in Weekly Newsflash.