HIP NEWS, 5 February 2024

 

HIP NEWS, 5 February 2024

 

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 20 February 2024 at 10:15 in A315

Benoit Laurent (McGill)

“First principles determination of bubble wall velocity and local thermal equilibrium approximation.”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

HIP SEMINAR

Thursday 29 Febuary 2024 at 10:15 in A315 (preliminary location and time)

Sarah Williams (Cambridge)

“TBA”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

HIP SEMINAR

Friday 8 March 2024 at 10.15 in A315

Michael Doser (Cern)

“Quantum Sensing for (low and high energy) particle physics”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

COSMOLOGY SEMINAR

Wednesday 7 February at 14:15 in A315

Mark Hindmarsh (On-site)

“The AB transition in superfluid 3He and cosmological phase transitions”

Abstract: https://www.hip.fi/cosmoseminars/.

 

SPACE PHYSICS SEMINAR

Thursday 8 Feb 2024 at 14.00 in Exactum A120

Liisa Juusola (FMI & UH)

Drivers of rapid geomagnetic variations at high latitudes

Abstract: https://blogs.helsinki.fi/spacephysics/space-physics-seminars/

 

 

 

The University of Helsinki Funds

University of Helsinki Funds grant a total of approximately 400,000 euros in various scholarships and grants to students and researchers each year.

Mainly only students, researchers and staff at the University of Helsinki can apply for scholarships from the University of Helsinki’s funds.

The funds’ application round for 2024 is from January, 15 to February, 8, 2024. You can read the descriptions for the grants you can apply for by logging into the University of Helsinki Grant Portal.

If you have questions regarding the grants and scholarships, please contact studentinfo [at] helsinki.fi.

More details in https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scholarships-and-grants#paragraph-1807

 

 

Preliminary information of the Cooperation in research, innovation and higher education: Maupertuis programme

Launching period: end of August to end of October

The French Institute in Helsinki, the French Embassy to Finland and the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation in partnership with the Finnish Society for Science and Letters and the Finnish Academy of Sciences and Letters open a call for projects, under the seed funding programme, to strengthen bilateral cooperation in the fields of science, innovation and higher education in areas of interest to both countries.

  1. Short Mobility of Researchers (SMR)
  2. Education, Research and Innovation Workshops (ERI-W)

For any further question, contact mathieu.girerd [at] france.fi

Further details can be found at https://www.france.fi/en/science-and-universities/cooperation-in-research-innovation-and-higher-education/maupertuis-programme/#/

 

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Matti Lassas (matti.lassas [at] helsinki.fi ).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 

(In Finnish) Emil Aaltosen säätiö

The Emil Aaltonen Foundation offers grants as a rule to Finnish-speaking researchers only. An application form is available only in Finnish.

Säätiön myöntämät apurahatyypit ja hakuohjeet ovat osittain muuttuneet.

Henkilökohtaiset apurahat

Projektiapurahat

Hakuaika: 15.1.-15.2.2024

https://emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/

 

(In Finnish) Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Vuonna 2024 apurahoja jaetaan kulttuuriin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin seuraavissa kategorioissa.

  1. Kuvataide, H. Musiikki, I. Teatteri ja tanssitaide, J. Lastenkulttuuri ja taidekasvatus, K. Muu taide (esim. arkkitehtuuri, muotoilu, kuvitus), L. Kirjallisuus ja journalismi, M. Julkaisu- ja painotoiminta, N. Yhdistys- ja kansalaistoiminta, O. Muut yleishyödylliset tarkoitukset

Hakuaika alkaa 15. tammikuuta ja päättyy 15. helmikuuta. Apurahapäätökset tehdään toukokuussa ja apurahat maksetaan kesäkuun loppuun mennessä.

https://www.oskaroflund.fi/andamal-och-allmanna-instruktione?lang=fi

 

(På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

Ansökningsblanketter, mm: Virve Valkama  e-post: virve.valkama(at)nordea.com

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

Sakari Alhopuro Foundation

Grants are awarded to research in medical science and related fields, environmental research as well as research that advances biodiversity and environmental protection. The research may be multidisciplinary.

The Foundation supports high-quality scientific research by awarding grants to postdoctoral researchers.

The application period for grants from the Sakari Alhopuro Foundation is 1–29 February 2024.

https://www.sakarialhopuronsaatio.fi/en/home.html

 

(In Finnish) Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on olemassa Jyväskylän yliopistossa ja sen erillislaitoksissa työskentelevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tukemista varten. Apurahojen myöntämisen lisäksi toimimme linkkinä tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä järjestämällä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia tukemillemme tutkijoille omistamiemme toimitilojen vuokralaisten kanssa.

Vuoden 2024 apurahojen hakuaika on 1.-29.2.2024.

https://www.eans.fi/fi/67/hae-apurahaa

Posted in Weekly Newsflash.