HIP NEWS, 15 April 2024

 

HIP NEWS, 15 April 2024

 

 

ERC Advanced Grant to Kari Rummukainen

HIP Theory Programme Director Kari Rummukainen has received an ERC Advanced Grant for his research on the cosmology of the early stages of the universe with the help of gravitational waves.

https://www.helsinki.fi/en/news/mathematics-and-science/eu25m-erc-advanced-grants-awarded-two-university-helsinki-researchers

Congratulations!

 

 

ASSOCIATE PROFESSORSHIP TO HEIKKI MÄNTYSAARI

HIP Project Leader Heikki Mäntysaari has been appointed associate professor at the University of Jyväskylä.

Congratulations!

 

 

HIP SEMINAR

Tuesday 14 May 2024 at 10:15 in A315

Tyler Gorda (Frankfurt)

“TBA”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

HIP SEMINAR

Thursday 23 May 2024 at 10:15 in E204

Hannu Kurki-Suonio (Helsinki)

“Farewell lecture; Hannu retires on 1 July 2024”

Abstract: https://www.hip.fi/seminars/

 

COSMOLOGY SEMINAR

Wednesday 17 April 2024 at 14.15 in Physicum A315

Andreas Ringwald (Desy) (Onsite)

“Prospects to scrutinise or smash SM*A*S*H”

Abstract: https://www.hip.fi/cosmoseminars/.

 

 

Finnish Mathematical Society Spring Colloquium

Wednesday 17 April 2024, at 16:15

Exactum A111, Zoom, and watch parties across Finnish universities

Featuring Samuli Siltanen (University of Helsinki) and

The magic of math: Three-dimensional X-ray vision

In the 1970’s, a new X-ray based innovation was introduced. Tomography, or slice imaging, revealed the inner structure of a patient point by point as a three-dimensional map of tissues. This opened up a new world for doctors as they could do precise diagnosing based on these “CAT-scans.”

Tomography is based on recording X-ray images of the patient along many directions, and then using mathematics in a clever way for combining the information into a 3D image. This talk explains that process in simple terms. An important research topic in modern mathematics is to look for a way to do tomographic imaging with the least possible amount of radiation dose to the patient. Or to compensate for incomplete measurements caused by restrictions in the imaging arrangement. This is based on a process called regularisation, also illustrated in the talk in an easy-to-understand way.

Also: there is a fun quiz revealing natural tomographers among the audience.

More information: https://matemaattinenyhdistys.fi/ajankohtaista/smyn-etakollokvio-1742024

 

 

The next Kumpula Physics Colloquium in the spring series will take place on Friday the 17th of May at 14:15 in Exactum B123.

Tanja Kallio, D.Sc. (Tech.), is an associate professor in electrochemistry and physical chemistry at the Aalto University School of Chemical Engineering. The title of her talk is “Artificial Cathode Electrolyte Interfaces for Understanding and Engineering of Lithium Battery High-Voltage Cathodes”.

For more information, please visit: http://blogs.helsinki.fi/physics-colloquium/

The event will also be streamed via Zoom.

Welcome!

 

(In Finnish) Etätapahtuma: TJNK  Apurahainfo 2024

Aika ja paikka: Tiistai 7.5.2024 klo 14.00 – 15.00 verkossa

Tapahtuman järjestäjä: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)

Apurahainfossa käydään läpi keskeiset asiat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan myöntämistä apurahoista ja neuvotaan, kuinka kirjoittaa hyvä hakemus. Neuvomme myös julkaisukanavan löytämisessä. Tapahtuma on etätapahtuma.

Linkki päivitetään nettisivulle https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/apurahainfo-2024

 

 

M-ERA.NET call 2024 in materials science and engineering

M-ERA.NET, a European network of public funding organisations, has launched its 2024 joint call. The call has six thematic areas and two stages. The pre-proposal deadline is 14 May 2024.

The Research Council of Finland has earmarked a total of 1,250,000 euros for joint projects within the call. The funding decisions will be made in early 2025.

  • Information event on the occasion of the start of Call 2024 was recorded. The record is available on the M-ERA.NET YouTube Channel. Watch the webinar video here.
  • Presentation slides available here as download. (https://www.m-era.net/events/m-eranet_call_2024_webinar )
  • Call opens: 5 Mar 2024. Call closes: 14 May 2024 at 12.00 Brussels time

https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/calls-for-applications/international-calls/m-era.net-call-2024-in-materials-science-and-engineering/

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

 

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Matti Lassas (matti.lassas [at] helsinki.fi ).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

 

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 

PoDoCo spring application round

PoDoCo helps Finnish companies to improve their competitiveness in the global markets and employ young PhD’s in the private sector.

PoDoCo spring application round is open from March 1 to April 15, 2024.

https://www.podoco.fi/

The Sigrid Jusélius Foundation: Visiting professor (3–12 months)

Application period 01.11.–30.11.2024 at 23:59.

The Visiting professor -grant is targeted for foreign senior medical researchers (“visiting professors”) to enable working in a Finnish research institution.

https://www.sigridjuselius.fi/en/apurahat/visiting-professor-3-12-months/

 

The Sigrid Jusélius Foundation: Fellowship (1–2 years)

Application period 15.03.–15.04.2024 at 23:59.

Fellowship grants are designed for postdoctoral researchers taking part in medical research projects abroad (1–2 years). Fellowship grants cannot be awarded to researchers who already work abroad. Sigrid Jusélius Fellowship-grant holders are expected to return to Finland after their grant period.

https://www.sigridjuselius.fi/en/apurahat/fellowship-1-2-years/

 

The Sigrid Jusélius Foundation: Senior Fellowship (6–12 months)

Application period 15.03.–15.04.2024 at 23:59.

Senior Fellowship grants are designed for senior researchers wishing to take part in medical research projects abroad (6–12 months).

https://www.sigridjuselius.fi/en/apurahat/senior-fellowship-6-12-months/

 

Otto A. Malm Foundation

The Foundation supports higher education, institutions or projects serving the common good, and scientific research, by granting stipends to individuals, work groups or organisations. Foreign citizens are also eligible.

In even-numbered year (2024) the stipends are granted for scientific research.

Application time 1-30.4.2024.

https://en.ottomalm.fi/andamal-och-allmanna-direktiv

 

Fortum and Neste Foundation

The Foundation’s purpose is to support research, education and development in natural, technical and economical sciences within the energy industry.

Please familiarize yourself with Focus Areas 2024

Grant types: Postgraduate studies (B2), Other personal grants (B3).

April: a normal application round, for all types of scholarships. Decisions in June, payment of grants begins in August.

The next application period is open from 2nd April until 22nd April 2024.

https://fortumnestefoundation.fi/en/scholarships/

 

(In Finnish) Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2024

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö avaa suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2024 ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia. Painopisteenä on suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumista kestävästi rakentavat teknologiat ja palvelumallit. Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaku: 21.3.-31.5.2024.

https://techfinland100.fi/tulevaisuuden-tekijat-ohjelma-2024/

 

(In Finnish) Tiedonjulkistamisen apurahat 2024

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Hakuaika alkaa 1.5. klo 00.00 ja päättyy perjantaina 31.5. klo 16.00.

https://tjnk.fi/fi/apurahat

 

Jenny and Antti Wihuri foundation

Jenny and Antti Wihuri Foundation is a Finnish non-profit organisation operating in the fields of research, art and societal activities. Our mission is to create chances to fulfill, encounter and experience these three areas of life.

Application period starts 9.5 and application deadline is 31.5.

https://wihurinrahasto.fi/?lang=en

 

Posted in Weekly Newsflash.