HIP NEWS, 24 January 2022   

HIP NEWS, 24 January 2022   

Nordic HET seminar

Tuesday 25 January 2022 at 15:15

Robin Marzucca (NBIA)

“Top quark pair production through gluon fusion at 2L in QCD”

Cosmology Seminar

Wednesday 26 January 2022 at 16:15 (N.B. Unusual time)

Dillon Brout (Harvard-Smithsonian Ctr. Astrophys.)

“The Recent Results From The Pantheon+ Sample and SH0ES Analysis”

Abstract: https://www.hip.fi/cosmoseminars/

Astrophysics seminar

Friday 28 January 2022 at 10:15

Francesco Rizzuto (University of Helsinki)

“TBA”

https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Astrophysics+seminar

Kumpula Physics Colloquium online, Friday 28.01.2022

The next Kumpula Physics Colloquium will take place on Friday (28.01.2022) at 14:15 on the University Zoom meeting.

Our speaker is Kimmo Tuominen, who recently got promoted to Full Professor in our department. The title of his talk is ”Phases of gauge theories”. Kimmo will present recent results in lattice field theory and its contribution to understanding gauge theory dynamics. The talk will last about 30 minutes, after which there will be time for questions.

For more information, please visit: http://blogs.helsinki.fi/physics-colloquium/

THE APPLICATION ROUND  IS OPEN: THE UNIVERSITY OF HELSINKI FUNDS (12.1.-4.2.2022)

The University of Helsinki Funds offers grants and scholarships only to students and researchers of the University of Helsinki (the only exception is The Cooperative Teaching and Research Fund).

Applications and recommendations are submitted through the electronic application system Ulappa.

Next application round starts on January 12 at 8 and ends on February 4, at 4.15 pm.

If you have questions regarding the grants and scholarships, please contact studentinfo [at] helsinki.fi.

https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scholarships-and-grants

The Finna.fi search service provides shortcuts to research-based knowledge

The website is intended for anyone who needs information and wants to find new and up-to-date research data. In addition to the general public, it helps students, researchers and the media to find reliable sources of information.

Finnish scientific journals are Finna’s most recent arrivals.

Browse research-based knowledge: finna.fi/researched-knowledge

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/77XUG

ORCID iD

The University recommends that every researcher registers for an ORCID iD for publications, datasets, and other research outputs. You can create your own researcher identifier at orcid.org/register and add your identifier to your profile in Research information system (Tuhat).

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

(In Finnish) Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö rahoittaa alla olevien painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja sekä opinnäytetöitä. Lisäksi Säätiö tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

Hakuaika: 1.12.2021 – 31.1.2022

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022

The Post Doc Pool’s Spring Call in January 2022 

The Post Doc Pool’s Spring Application Round will be open from 1 January until 31 January 2022.

https://postdocpooli.fi/en/

(In Finnish) KAUTE-säätiö

Hae apurahaa kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun!

Tuemme apurahoilla lupaavia tutkijoita, jotta tuloksia syntyy ja ne tavoittavat paitsi tiedeyhteisön, myös yritykset ja päätöksentekijät. Tavoitteenamme on auttaa suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Apurahahaku: 3.–31.1.2022

https://kaute.fi/apurahat/apurahanhakijalle/

(In Finnish) Emil Aaltosen säätiö

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat.

Projektiapuraha: Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.

Hakuaika: 15.1.–15.2.2022

https://emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/hakuohje/

Posted in Weekly Newsflash.