HIP NEWS, 31 January 2022   

HIP NEWS, 31 January 2022   

 

 

Cosmology Seminar

Wednesday 2 February 2022 at 14.15

Jacopo Fumagalli (Paris, Inst. Astrophys.)

“Lighting the dark ages of inflation: features in the stochastic gravitational wave background”

Abstract: https://www.hip.fi/cosmoseminars/

 

ATMOSPHERIC MATHEMATICS SEMINAR

Wednesday 4 February 2022 at 14

Erik Aurell (KTH Stockholm)

“On the necessity to quantize the gravitational field”

Abstract: https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/abs-20211116.txt

More info: https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/mathematical-physics/seminars-and-workshops

 

Astrophysics seminar

Friday 4 February 2022 at 10.15

Laura Sberna (Albert Einstein Institute)

“The calm after the storm: black hole ringdown beyond linear perturbation theory”

https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Astrophysics+seminar

 

Two post-doctoral positions in the Finnish ALICE group

Two open post-doctoral researcher positions in Finnish ALICE team, please find more details in

https://inspirehep.net/jobs/2011013

The deadline of the call is Sunday, 6th February 2022. The most suitable applicants will be interviewed. The call will remain open until the positions are filled.

 

 

THE APPLICATION ROUND  IS OPEN: THE UNIVERSITY OF HELSINKI FUNDS (12.1.-4.2.2022)

The University of Helsinki Funds offers grants and scholarships only to students and researchers of the University of Helsinki (the only exception is The Cooperative Teaching and Research Fund).

 

Applications and recommendations are submitted through the electronic application system Ulappa.

Next application round starts on January 12 at 8 and ends on February 4, at 4.15 pm.

If you have questions regarding the grants and scholarships, please contact studentinfo [at] helsinki.fi.

https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scholarships-and-grants

 

The Finna.fi search service provides shortcuts to research-based knowledge

The website is intended for anyone who needs information and wants to find new and up-to-date research data. In addition to the general public, it helps students, researchers and the media to find reliable sources of information.

Finnish scientific journals are Finna’s most recent arrivals.

Browse research-based knowledge: finna.fi/researched-knowledge

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/77XUG

 

 

ORCID iD

The University recommends that every researcher registers for an ORCID iD for publications, datasets, and other research outputs. You can create your own researcher identifier at orcid.org/register and add your identifier to your profile in Research information system (Tuhat).

 

 

Registration  is open: Physics Days 2022 – Future Leaders

Wednesday 2 March – Friday 4 March,  Virtual Conference

Physics Days 2022 – Fysiikan päivät 2022 – is organized jointly by the Finnish Physical Society and the Department of Applied Physics, Aalto University.

The theme of Physics Days 2022 is Future Leaders. This special focus on young researchers acknowledges their importance in contributing to shaping the future of physics research.

Due to the uncertainties still caused by the COVID pandemic, the event will be held as a VIRTUAL CONFERENCE

Participation will be free, but registration will be required. 

More details on https://physicsdays2022.aalto.fi/

 

 

The Chemical Industry Federation of Finland’s Innovation Award

Chemical innovations – new products and services – are needed in order to address global challenges and generate well-being.

The competition is open to all representatives of chemical industry or its affiliate sciences in Finland, who work in companies, universities, research institutes or education institutions in the field of chemistry.

How to apply? Fill out this form and send it to innovaatiopalkinto [at] kemianteollisuus.fi no later than 18 February 2022.

More details on https://www.kemianteollisuus.fi/en/about-industry/innovation-award/

 

 

(In Finnish) Hae Kemianteollisuuden innovaatiopalkintoa

Palkintokilpailussa haetaan suuria ja pieniä innovaatioita, joilla on merkitystä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille sekä arjessa että teollisissa tuotantoprosesseissa.

Palkinnon valintakriteereinä ovat lisäksi mm. yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kemian ja sen lähitieteiden rooli. Palkintoehdotuksen tulee myös noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat kemianalan tai sen lähitieteiden edustajat.

Hakuohjeet: Innovaatiopalkintoa haetaan täyttämällä tämä hakulomake ja palauttamalla se osoitteeseen innovaatiopalkinto [at] kemianteollisuus.fi . Haku on auki 18.2.2022 asti.

Flamma https://flamma.helsinki.fi/s/rrTDk

 

 

FUNDING OPPORTUNITIES

The Jane and Aatos Erkko Foundation

The Jane and Aatos Erkko Foundation accepts grant applications every day of the year. There are no separate application times.

https://jaes.fi/en/applying-for-donation-2/

Finnish Academy of Science and Letters: Mathematics Fund

There are no fixed dates for applying to the Mathematics Fund. Applications should be sent to the chairman of the trustees, Olli Martio (olli.martio [at] helsinki.fi).

https://www.acadsci.fi/en/scholarships-and-prizes/scholarships/mathematics-fund.html

 

(In Finnish) Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Apurahojen hakuaika on jatkuva.

https://www.kollinsaatio.com/

 

(På svenska) Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV)

Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

https://www.stvif.fi/forskarstipendier/

EDUFI Fellowship

The EDUFI Fellowship is intended, particularly, for providing initial funding to carry out research for a doctoral thesis in Finland.

Applicant: a Finnish university department

Who: a doctoral student or a young researcher from outside Finland

Purpose: initial funding for completing a doctoral research project in Finland, completion of a double degree or a study visit on exceptionally compelling reasons

Application deadline: rolling deadline. You should apply for the grant five months before the start of the fellowship.

Duration of fellowship: 3–12 months, visits 3–6 months

https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 

(In Finnish) Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö rahoittaa alla olevien painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja sekä opinnäytetöitä. Lisäksi Säätiö tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

Hakuaika: 1.12.2021 – 31.1.2022

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022

The Post Doc Pool’s Spring Call in January 2022 

The Post Doc Pool’s Spring Application Round will be open from 1 January until 31 January 2022.

https://postdocpooli.fi/en/

 

(In Finnish) KAUTE-säätiö

Hae apurahaa kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun!

Tuemme apurahoilla lupaavia tutkijoita, jotta tuloksia syntyy ja ne tavoittavat paitsi tiedeyhteisön, myös yritykset ja päätöksentekijät. Tavoitteenamme on auttaa suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Apurahahaku: 3.–31.1.2022

https://kaute.fi/apurahat/apurahanhakijalle/

 

(In Finnish) Pirkanmaan apurahat

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2022 klo 16 Suomen aikaa.

Apurahaa voivat hakea Pirkanmaalla syntyneet, asuvat tai työskentelevät sekä Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Pirkanmaan rahasto myöntää apurahoja taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat

 

(In Finnish) Keski-Suomen apurahat

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 Suomen aikaa.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Keski-Suomessa syntyneet ja/tai siellä asuvat hakijat sekä maakunnassa tapahtuva ja/tai siihen kohdentuva työskentely. Keski-Suomen rahasto rahoittaa mm. työskentely- ja kuluapurahoin tieteellistä ja taiteellista työskentelyä.

https://skr.fi/rahastot/keski-suomen-rahasto/keski-suomen-apurahat

 

(In Finnish) Etelä-Karjalan apurahat

Etelä-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 Suomen aikaa.

Etelä-Karjalan rahasto jakaa apurahoja eteläkarjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

https://skr.fi/rahastot/etela-karjalan-rahasto/etela-karjalan-apurahat

 

(In Finnish) Emil Aaltosen säätiö

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat.

Projektiapuraha: Lähtökohtana on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.

Hakuaika: 15.1.–15.2.2022

https://emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/hakuohje/

 

På svenska) Waldemar von Frenckells stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, “Vetenskapliga” och “Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars.

http://www.foundationweb.net/frenckell/index.html

 

 

 

 

 

 

Posted in Weekly Newsflash.